Župní poslanci schválili dotácie aj pre obce z Turca. Je medzi nimi aj tá vaša?

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo ešte na svojom 23. zasadnutí dňa 6. marca 2017 Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 pre program „REGIONÁLNY ROZVOJ“.

Výzva bola zverejnená na webovej stránke ŽSK dňa 10. marca 2017 s dátumom uzávierky pre doručenie žiadostí o dotáciu 28. apríla 2017. Na poslednom júlovom zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja poslanci zobrali na vedomie informáciu o rozdelení dotácií žiadateľom.

Na základe tejto výzvy bolo na doručených 131 žiadostí. Z nich prešlo formálnym hodnotením 114 žiadostí a 17 žiadostí bolo vyradených z ďalšieho procesu posudzovania, pretože nesplnili podmienky stanovené vo výzve. Dôvodom vyradenia žiadostí, vo väčšine prípadov, bolo nedoloženie požadovaných povinných príloh, respektíve neoprávnenosť žiadateľa či nesúlad projektu – činnosti s predmetom výzvy a účelom dotácie.

Finančná alokácia pre program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ pre rok 2017 bola vo výške 124 364 eur. Podporených bolo celkom 114 žiadostí. O pridelení dotácie, rozhodli komisie pre pridelenie dotácií zložené z poslancov zastupiteľstva z jednotlivých regiónov kraja a predseda Žilinského samosprávneho kraja.

TURIEC – Zoznam žiadostí, ktorým bude poskytnutá dotácia podľa výzvy Program „REGIONÁLNY ROZVOJ“

Podhradie – Informačná tabuľa | 620 €
Háj – Verejný priestor – plocha pri autobusovej zastávke v obci Háj | 500 €
Trebostovo – Vybudovanie oddychového parčíku pre cyklistov, dôchodcov a mamičky s deťmi | 1 400 €
Diaková – Rekonštrukcia chodníka | 1 400 €
Dubové – Výmena autobusových zastávok | 1 250 €
Veľký Čepčín – Kamerový systém na budove kultúrneho domu | 965 €
Jazernica – Výstavba chodníka v obci Jazernica | 700 €
Socovce – Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov | 1 280 €
Malý Čepčín – výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov – vybudovanie chodníka | 599 €
Slovany – Rekonštrukcia nástupnej plochy na autobusovej zastávke v obci Slovany | 1 500 €
Budiš – Osadenie lavičiek na cintoríne a výsadba zelene | 1 250 €
Brieštie – Chodník na cintorín a oddychová zóna | 1 300 €
Liešno – Chodník k OcÚ a lávka cez potok | 1 250 €
Sklené – Nákup novej autobusovej zastávky | 950 €
Rakša – Výstavba miestnej zastávky SAD a úprava okolia | 870 €
Turčianske Teplice – Chodník za kúskom histórie | 500 €
Kaľamenová – Úprava priestoru okolo obecného domu | 965 €
Žabokreky – Foto pasce a info tabule na prevenciu poriadok a bezpečnosť | 1 500 €
Vrútky – Informačný totem pri vstupe do mesta Vrútky | 1 200 €
Košťany nad Turcom – Chodník od lekárne ku zdravotnému stredisku | 1 500 €
Spolu: 21 499,00 €

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre