Župa podáva trestné oznámenie pre závažné pochybenia predchádzajúceho vedenia

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

Audit zmlúv odhalil závažné pochybenia predchádzajúceho vedenia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na tlačovej konferencii informovala, že súčasné vedenie preto podáva trestné oznámenia.

„Pri kontrole sme zistili závažné pochybenia a stále zápasíme s kostlivcami, ktorých nachádzame na rôznych miestach. Už viac ako rok sa snažíme dať verejné obstarávanie do poriadku. Doteraz nám chýbajú dokumenty k obstarávaniu pri niektorých súťažiach, preto sme museli zrušiť množstvo zmlúv a operatívne vyhlásiť nové verejné obstarávania,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Niektoré verejné obstarávania sa vôbec nerobili, hoci podľa zákona mali byť uskutočnené. „Ide o zmluvy na elektrinu, plyn, mobilné služby, uskutočňovanie verejného obstarávania cez elektronický systém,“ dodala županka.

Kontrola ukázala pochybenia pri zmluvách napríklad na stavebné práce, ktoré síce už boli vysúťažené, ale predražovali ich ďalšie dodatky

„Týka sa to stavieb v inštitúciách, ktoré zriaďujeme – to sú stredné školy, nemocnice, kultúrne zariadenia. Tieto dodatky neúmerne prevyšovali cenu zákazky. V tomto prípade podávame podnety na kontrolu na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Takýchto zákaziek bolo len z toho, čo sme prešli vyhodnotených viac ako dvadsať,“ povedala predsedníčka ŽSK.

O závažných zisteniach informovala aj riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom Elena Sivová. ,,Medzi také najzávažnejšie pochybenia patrí napríklad zákazka na obstarávanie asfaltov, kde zmluvne uzatvorené finančné limity boli prekročené o viac ako 500 percent,“ uviedla Sivová.

Jurinová zdôraznila, že župa narába s veľkým množstvom peňazí, ktoré sú peniazmi daňových poplatníkov a práve verejné súťaže sú spôsob ako hospodáriť s týmito zdrojmi efektívne a transparentne. Akýkoľvek iný spôsob narábania vzbudzuje podozrenia z klientelizmu a korupcie.

„Vážny problém je aj v tom, že veľa projektov bolo financovaných z fondov Európskej únie, pri ktorých verejné obstarávanie musí byť v absolútnom poriadku, pretože v opačnom prípade hrozí vrátanie peňazí. A tu hovoríme o miliónoch eur. Musíme o týchto veciach hovoriť a pristúpiť aj k takým krokom ako sú podanie trestných oznámení. To všetko je v záujme ochrany verejných financií,“ povedala Erika Jurinová.

ŽSK už prijal viaceré opatrenia, aby verejné obstarávanie bolo transparentné. Všetky súťaže, ktoré robí Úrad ŽSK alebo jeho organizácie musia byť zverejnené na webovej stránke.

„Robíme všetko pre to, aby sa čo najviac firiem zapájalo do súťaží. Chceme zmeniť vo verejnosti pocit, že vo verejných obstarávaniach je všetko vopred dohodnuté,“ dodala Jurinová. V súčasnosti Úrad ŽSK robí raz toľko obstarávaní ako v minulosti. „Len pre porovnanie v roku 2017 to bolo 35 veľkých obstarávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, pričom v roku 2018 sa ich urobilo 72,“ uzavrela županka.

Komentáre