ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum

ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum

ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum

Komentáre