ZSSK spúšťa reklamnú kampaň, v rámci ktorej môžu cestujúci testovať jej vlaky

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa v októbri reklamnú kampaň s názvom Zlepšujeme sa, neveríte? Otestujte!, v ktorej vyzýva cestujúcich, aby testovali jej služby.

Zmyslom celoslovenskej kampane je testovanie vybraných služieb ZSSK, ktorá od roku 1996 zmodernizovala takmer polovicu svojej prepravnej kapacity. Špeciálny dôraz sa pritom v kampani kladie na testovanie reštauračných služieb, detských vozňov a autovlakov, ktoré sú populárne najmä na východe Slovenska.

„Touto kampaňou ideme s kožou na trh,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Denne v ZSSK pracujeme na vylepšeniach našich vlakov a služieb a chceme o tom s našimi cestujúcimi otvorene hovoriť. Poznáme naše slabé i silné stránky, no teraz prosíme našich verných i nových cestujúcich, aby nás otestovali a poskytli nám tak cennú spätnú väzbu. Zároveň tým, ktorí ešte naše služby nevyužívajú, otvorene hovoríme ’dajte nám šancu a vyskúšajte nás’,“ dopĺňa Hlubocký.

Ľudia sa do testovania môžu zapojiť pomocou webovej stránky zlepsujemesa.sk, kde sa môžu zaregistrovať a vybrať si z viacerých možností testovania – reštauračný vozeň, autovlak alebo detský vozeň. Súťaž sa koná do 15. októbra a žrebovanie víťazov sa uskutoční 17. októbra 2017. Výhercovia získajú poukážku na nákup cestovných lístkov v hodnote 200 eur. Prvými testermi boli autobloger Martinzmartina, foodbloger z Food Tips Košice Dragan a detská zabávačka Fíha Tralala, ktorí v reklamnej kampani zároveň účinkujú.

„Chceme, aby ľudia vnímali cestu železnicou ako štandardný spôsob prepravy za prácou či oddychom. Jazda po koľajniciach je v porovnaní s cestnou dopravou veľmi ekologická a pohodlná. Aj keď ľuďom z médií utkvejú v pamäti skôr problémy s počasím a výlukami, faktom je, že takmer 93 % našich vlakov počas roka príde do staníc načas,“ konštatuje Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. „Čím viac ľudí bude vlakmi cestovať, tým ľahšie sa nám všetkým budú obhajovať u nášho akcionára presmerovania investičných prostriedkov na posilnenia vyťažených trás a na modernizáciu a výstavbu tratí,“ dodáva Martinček. „Viac cestovania železnicami prospeje životnému prostrediu i priepustnosti našich ciest.“

Kampaň pripravila ZSSK v spolupráci s reklamnou agentúrou Jandl. Spoločnosť na ňu minie zhruba 186-tisíc eur. V tejto sume je zahrnutý nákup reklamného priestoru i práca reklamnej agentúry. Vizuály a spoty ZSSK sa objavia v tlači, outdoorovej reklame, rádiách aj na internete.

„Chceme odštartovať transformáciu našej spoločnosti, orientovanú na zákazníkov zo všetkých segmentov,“ uvádza Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK, ktorý zároveň hovorí: „Vlak môže byť aj na Slovensku reálnou alternatívou cestnej dopravy. Ukázali to aj výsledky týždňa mobility, do ktorého sme sa v septembri zapojili. Medziročný nárast prepravovaných cestujúcich vtedy dosiahol viac ako 33 %. Veríme, že sme viacerých z nich našimi službami presvedčili a že vďaka tejto kampani získame ďalších verných cestujúcich. Naším strategickým cieľom je do roku 2030 prepraviť 100 miliónov cestujúcich, čo je v porovnaní s dneškom nárast o 53,8 %. Chceme viac otvorený a kritický vzťah s našimi zákazníkmi a podnietiť aj našich zamestnancov k angažovanej práci pre modernu firmu.“

Inovácia vlakovej dopravy ZSSK sa prejavuje v mnohých smeroch. Jedným z nich je napríklad modernizácia vozňov. V rámci vnútroštátnej prepravy sú moderné vozne nasadzované do vlakov InterCity a rýchlikov na trase Bratislava – Žilina – Košice. V regionálnych rýchlikoch na trase Bratislava – Žilina, ale aj v okolí Bratislavy a Humenného je väčšina regionálnej dopravy zabezpečená modernými jednotkami alebo novými a modernizovanými vozňami. Momentálne sa z modernizácie tešia cestujúci na trase Zvolen – Banská Bystrica, kde jazdia tzv. „Mravce“, pričom tieto moderné motorové jednotky sa neskôr presunú na Oravu a zabezpečia prepravu na trase Kraľovany – Trstená. Inovácia čaká čoskoro opäť zvolenský región, kde sa predstavia nové dieselmotorové jednotky. Moderné vozne jazdia na všetkých diaľkových medzinárodných trasách, konkrétne Košice – Praha; Budapešť – Bratislava – Praha; Žilina – Praha, a to cez Púchov aj cez Čadcu; Košice – Budapešť, pričom ide o spoluprácu ZSSK so zahraničnými partnermi.

ZSSK spúšťa reklamnú kampaň, v rámci ktorej môžu cestujúci testovať jej vlakySnahou o spríjemnenie cestovania, najmä pre rodiny s deťmi, je zaradzovanie detských vozňov. Tie sú bežne zapájané do diaľkových vlakov, pričom ide o vozne s vyhradenými miestami pre deti. Vozne, kde si deti môžu užiť napríklad detské kino, jazdia cez Čadcu na trase Žilina – Praha. Vo vlakoch InterCity na trase Bratislava – Žilina – Košice je zasa možné zahrať si so svojimi ratolesťami hru Človeče, nehnevaj sa. Službu detských vozňov, samozrejme, poskytujú aj vlaky pendolino, ktoré premávajú na trase Košice – Praha. Zaujímavosťou v rámci detských vozňov je Kremnický vozeň, jazdiaci na trase Banská Bystrica – Margecany, ktorý je výsledkom projektu ZSSK a študentov z kremnickej Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva. Ten ponúka deťom napríklad rôzne hlavolamy a hry na rozvíjanie jemnej motoriky.

Reštauračné vozne cestujúci nájdu vo vlakoch InterCity, v rýchlikoch, ale aj vo vybraných regionálnych rýchlikoch na trase Bratislava – Žilina – Košice alebo v niektorých regionálnych expresoch na trase Košice – Humenné. Spoluprácou so zahraničnými partnermi v medzinárodnej preprave si zákazníci môžu vychutnať jedlo aj na trasách Žilina – Praha, Košice – Žilina – Praha, Budapešť – Bratislava – Praha – Berlín či Budapešť – Bratislava – Varšava. V rámci reštauračných služieb je krokom vpred varenie z čerstvých, podľa možnosti slovenských, surovín a tiež poskytovanie sezónneho menu, ktoré sa obmieňa podľa ročných období.

V rámci služieb zákazníkom ZSSK poskytuje možnosť cestovania spoločne s autom. Autovlaky premávajú na linkách medzinárodnej i vnútroštátnej prepravy na trasách Humenné – Bratislava, Humenné – Praha, Košice – Praha a Poprad – Praha. Najobľúbenejšou trasou slovenských autovlakov je trasa Košice – Praha, kde vyťaženosť autovozňov presahuje 80 %. Za január až august 2017 ZSSK eviduje 12,5-percentný nárast počtu prepravených automobilov na autovozni ZSSK – ČD a až 30,6-percentný nárast vo vnútroštátnej preprave na trase Bratislava – Humenné a späť.

ZDROJ: Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Tomáš Kováč

Komentáre