ŽSR: Zamestnancom bude pridané už k januárovej výplate

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a odborové organizácie sa dohodli na znení kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020. Táto garantuje zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce a umožní čerpať sociálny fond.

Zmluva platí od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2020. Neobsahuje definitívny mzdový rast, ŽSR a odbory budú preto pokračovať vo vyjednávaní o mzdovom náraste pre roky 2019 a 2020. Dovtedy sa ŽSR a odbory dohodli, že zamestnávateľ bude vyplácať mesačnú prémiu vo výške 45 eur, ktorá bude poskytnutá s prihliadnutím na odpracované hodiny v príslušnom kalendárnom mesiaci. Prémia bude súčasťou mzdy už za mesiac január.

Po 9-hodinovom maratóne vyjadrili spokojnosť obidve strany

„Tešíme sa, že sme dospeli ku uzatvoreniu kolektívnej zmluvy a oceňujeme prístup odborových organizácií,“ zhodnotil po rokovaniach generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. „Verím, že tému mzdového nárastu uzatvoríme v čo najkratšom čase a zároveň dokážeme zabezpečiť finančnú stabilitu spoločnosti,“ doplnil.

Darina Fabuľová, hlavný kolektívny vyjednávač za odbory, doplnila: „Odborové organizácie pristúpili k rokovaniu zodpovedne, uvedomujúc si nutnosť uzatvorenia kolektívnej zmluvy, aby z nej zamestnanci mohli čerpať benefity. Uzatvorenie kolektívnej zmluvy považujeme za obnovenie sociálneho dialógu a uzatvorenie sociálneho zmieru.“

ZDROJ: TS ŽSR

Komentáre