ŽSR sprístupnili na svojom webovom sídle novú aplikáciu

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 20. apríla 2017 sprístupnili verejnosti na svojom webovom sídle www.zsr.sk novú aplikáciu Informačné tabule, čím prispeli k väčšiemu komfortu cestovania vlakom.

Aplikácia dizajnovo korešponduje s Odchodovými/Príchodovými tabuľami informujúcimi verejnosť o odchodoch, príchodoch na železničných staniciach ŽSR.

Na rozdiel od tabúľ na staniciach táto aplikácia zobrazuje všetky údaje pochádzajúce online z Prevádzkového informačného systému ŽSR, kde sa sledujú vlaky.

Ide kombináciu údajov cestovného poriadku, tzv. plánu a pohybov vlakov na sieti ŽSR, meškania vlakov osobnej dopravy zoradeného do zoznamu vlakov v chronologickom slede v konkrétnej železničnej stanici železničnej infraštruktúry ŽSR.

Aplikácia Informačné tabule je na webovom sídle ŽSR sprístupnená v časti Informácie pre cestujúcu verejnosť formou modrého bannera, kde po kliknutí naň sa zobrazí zoznam železničných staníc. K ponúkaným informáciám pre konkrétne zvolenú železničnú stanicu sa dostanete jednoduchým prekliknutím cez názov stanice.

Železnice veria, že nová aplikácia zlepší komfort dostupnosti informácií potrebných k ceste železničnou osobnou dopravou po železničnej sieti ŽSR.

ZDROJ: ŽSR

Komentáre