ŽSR: Dvojtýždňová výluka v úseku Banská Bystrica – Uľanka – Harmanec Jaskyňa – Čremošné

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy, Výluky vlakov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od 1. apríla do 16. apríla 2019 nepretržite realizovať výlukové práce v úseku Uľanka – Banská Bystrica – Uľanka – Harmanec Jaskyňa – Čremošné – Harmanec Jaskyňa – Čremošné.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizujú viaceré činnosti, rekonštrukcia výhybiek, sanácia železničného zvršku, zriadenie novej káblovej trasy a udržiavacie práce. Práce budú vykonávať externé firmy.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

ZDROJ: ŽSK, foto: ilustračné

Komentáre