POZOR! Zoznam mimoriadnych uzávierok parkovísk, ciest a komunikácií spojených s národnými oslavami

Z dôvodu celonárodných osláv 100. výročia podpisu deklarácie slovenského národa budú v utorok 30. októbra mimoriadne uzatvorené vybrané cesty, ulice a parkoviská.

Uzávierky budú trvať počas celého dňa a zábrany budú inštalované už od 28. 10. 2018 (nedeľa) vo večerných hodinách. Mesto Martin žiada o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a opatrnosť pri prechode mestom.

Uzávierky:

 • Námestie Slovenského národného povstania
 • Parkovisko za Sociálnou a Slovenskou poisťovňou
 • Parkovisko – Ulica Malá hora – pod Slovenským národným múzeom a Gymnáziom Viliama Paulínyho Tótha
 • Parkovisko – Ulica Holubyho pod schodmi do Slovenskej národnej knižnice
 • Ulica Andreja Kmeťa – od križovatky s Ulicou Pavla Mudroňa po križovatku Ulica Moyzesova – Kuzmányho
 • Ulica Moskovská
 • Námestie Ľudovíta Štúra
 • Ulica Milana Rastislava Štefánika – pešia zóna oproti Tatrabanke; od križovatky s Ulicou Škultétyho po križovatku s Ulicou Záborského
 • Parkovisko – Ulica Záborského za DO STROJÁR
 • Parkovisko na Ulici Andreja Kmeťa (za predajňou Orange)
 • Parkovisko Ulica Hrdinov SNP – Gorkého (pod areálom kasární bude rezervované pre autobusy návštevníkov osláv a tiež bude vyznačená trasa pre peších do centra)

POZOR mimoriadne dôjde aj k uzávierke cesty III/2146 – Ulica Thomku-Mitrovského: uzávierka bude realizovaná 29.10. 2018 od 10:30 do 13:30 h. a 30.10. 2018 od 12:30 do 14:30 h.

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

Komentáre