Zmena cestovného poriadku v MHD Martin

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Od 10. decembra 2017 došlo k úprave cestovného poriadku v Mestskej hromadnej doprave (MHD) Martin.

V súvislosti so zmenou cestovného poriadku ŽSR 2017/2018 s platnosťou od 10.12.2017 pristúpila SAD Žilina k úprave cestovného poriadku v MHD Martin. Nové cestovné poriadky sú platné od 10. decembra 2017, pričom boli zapracované aj požiadavky cestujúcich a zároveň sa zreálnili jazdné časy spojov podľa GPS sledovania.

SAD Žilina upozorňujeme na premenovanie autobusovej zastávky MHD PRIOR na nový názov MHD Nemocnica.

Nový cestovný poriadok je zverejnený na autobusových zastávkach a na webe www.mhdmartin.sk. Na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť aj SAD aplikáciu www.mojbus.sk alebo novú mobilnú aplikáciu Ubian – www.ubian.sk.

Odporúčame si vo vlastnom záujme skontrolovať odchody vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Spoj 7/21 s odchodom z MHD SAD o 15:19 začne premávať.

Spoj 7/49 s odchodom z MHD ZŤS – závod 04 o 15:20 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 12/1.

Spoj 7/55 s odchodom z MHD SAD o 16:10 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:05.

Spoj 7/59 s odchodom z MHD SAD o 16:55 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 17:05.

Spoj 10/4 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:08 začne premávať.

Spoj 10/14 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:40 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 06:38.

Spoj 10/16 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:55 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 21/14.

Spoj 10/27 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:40 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 06:35.

Spoj 10/34 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 09:25 sa posúva o 2 minút skôr – nový odchod o 09:23.

Spoj 10/61 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:50 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 08:55.

Spoj 10/62 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:23 sa posúva o 8 minút skôr – nový odchod o 14:15.

Spoj 10/63 s odchodom z MHD SAD o 08:55 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 08:50.

Spoj 11/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 05:55 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 05:53.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:36 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 06:32 a bude premávať vo všetky pracovné dni.

Spoj 11/27 s odchodom z MHD Ľadoveň o 17:03 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 17:11.

Spoj 11/37 s odchodom z MHD Ľadoveň o 10:27 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 10:25.

Spoj 11/46 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:02 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 11/50 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:25 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 13:20.

Spoj 11/58 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:58 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:02.

Spoj 11/63 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:32 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:36.

Spoj 11/68 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:00 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 15:57.

Spoj 11/69 s odchodom z MHD Ľadoveň o 16:10 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 16:13.

Spoj 11/70 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:27 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 16:20.

Spoj 11/80 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 18:05 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 18:00.

Spoj 11/83 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:41 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 18:45.

Spoj 11/87 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:50 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 19:58.

Spoj 11/89 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:50 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 19:43.

Spoj 11/93 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:26 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 20:34.

Spoj 11/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:20 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 20:28.

Spoj 11/102 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:15 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 21:08.

Spoj 11/104 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 21:55 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 21:45.

Spoj 11/111 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:05 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 20:08.

Spoj 11/115 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:00 sa posúva o 20 minút neskôr – nový odchod o 13:20.

Spoj 11/117 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:00 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 08:07.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:12 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 20:07.

Spoj 11/119 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:25 začne premávať.

Spoj 11/122 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:27 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 20:22.

Spoj 11/126 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:00 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 14:03.

Spoj 11/130 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:05 začne premávať.

Spoj 12/1 s odchodom z MHD ZŤS – závod 04 o 15:33 začne premávať.

Spoj 12/25 s odchodom z MHD SAD o 15:30 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 7/21.

Spoj 12/26 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 16:29 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:24.

Spoj 21/14 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 06:45 začne premávať.

Spoj 23/62 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 12:15 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 12:18.

Spoj 23/78 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:15 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 14:22.

Spoj 23/82 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 07:25 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 07:27.

Spoj 23/83 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 22:27 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 22:31.

Spoj 23/138 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 22:02 sa posúva o 6 minút neskôr – nový odchod o 22:08.

Spoj 24/69 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:45 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 22:47.

Spoj 27/77 s odchodom z MHD SAD o 16:35 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 16:30.

Spoj 27/87 s odchodom z MHD SAD o 19:05 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 19:00.

Spoj 27/105 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:45 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 22:47.

Spoj 30/4 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:25 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 16:23.

Spoj 30/10 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 21:10 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 21:06.

Spoj 30/82 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:10 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 15:00.

Spoj 30/84 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:20 sa posúva o 1 minútu neskôr – nový odchod o 15:21 a premáva do MHD SAD.

Spoj 30/86 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 15:47 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 15:46.

Spoj 30/88 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:00 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 15:55.

Spoj 30/89 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 15:40 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 15:33 a premáva od MHD SAD o 15:28.

Spoj 30/90 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 16:10 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 16:12.

Spoj 30/99 s odchodom z MHD SAD o 16:57 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 17:00.

Spoj 30/108 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 20:52 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 20:55.

Spoj 30/112 s odchodom z MHD Dolné záturčie, sídlisko o 22:02 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 21:59.

Spoj 30/119 s odchodom z MHD SAD o 13:20 sa posúva o 20 minút skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 31/1 s odchodom z MHD Ľadoveň o 07:05 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 07:03.

Spoj 31/4 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:05 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 11/130.

Spoj 31/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 08:35 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 08:30.

Spoj 31/31 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:25 sa ruší a nahrádza ho nový spoj 11/119.

Spoj 31/33 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:47 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 20:45.

Spoj 34/37 s odchodom z MHD SAD o 18:45 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 18:38.

Spoj 41/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 06:33 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 06:40.

Spoj 42/4 s odchodom z MHD Stráne konečná o 15:22 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 15:25.

Spoj 56/4 s odchodom z MHD SAD o 06:45 sa posúva o 1 minútu skôr – nový odchod o 06:44.

Komentáre