Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 9. decembra 2018

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Od 9. decembra 2018 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin.

V súvislosti so zmenou cestovného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko 2018/2019 s platnosťou od 9. decembra 2018 sa taktiež k uvedenému dátumu pristúpilo k úprave cestovného poriadku v MHD Martin, pričom boli zapracované požiadavky cestujúcich a zároveň sa zreálnili jazdné časy spojov podľa GPRS sledovania.

Zvýšenú pozornosť venujte linkám MHD: 10, 11, 30, 31, 33, 40 a 41

V tejto súvislosti vás MHD Martin prosí, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali odchody vami používaných spojov, čím predídete zbytočnému zdržaniu.

Zmeny:

Spoj 7/49 s odchodom z MHD SAD o 9:30 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 9:35.

Nový spoj 10/3 bude premávať s odchodom o 9:40 z MHD SAD.

Nový spoj 10/10 bude premávať s odchodom o 15:50 z MHD Vrútky autobusová stanica.

Spoj 10/40 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 10:05 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 10:10.

Spoj 10/73 s odchodom z MHD SAD o 9:50 bude premávať len v sobotu, v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.

Spoj 10/111 s odchodom z MHD SAD o 12:35 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 12:40.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 6:32 sa posúva o 4 minúty skôr – nový odchod o 6:28.

Spoj 11/49 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:00  sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 12:55.

Spoj 11/51 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:25 sa posúva o 17 minút neskôr – nový odchod o 13:42.

Spoj 11/54 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 14:16 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 14:18.

Spoj 11/58 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:02 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 15:06.

Spoj 11/68 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 15:57 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 16:00.

Spoj 11/87 s odchodom z MHD Ľadoveň o 19:58 sa posúva o 6 minút skôr – nový odchod o 19:52.

Spoj 11/90 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 19:42 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 19:44.

Spoj 11/94 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:30 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 20:28.

Spoj 11/106 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 22:19  sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 22:23.

Spoj 11/115 s odchodom z MHD Ľadoveň o 13:20 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:18.

Spoj 11/118 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:07 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 20:10.

Nový spoj 11/121 bude premávať s odchodom o 20:10 z MHD Ľadoveň.

Nový spoj 11/123 bude premávať s odchodom o 13:15 z MHD Ľadoveň.

Nový spoj 11/125 bude premávať s odchodom o 12:22 z MHD Ľadoveň.

Nový spoj 11/127 bude premávať s odchodom o 15:05 z MHD Ľadoveň.

Spoj 11/130 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 20:07 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 20:10.

Nový spoj 11/132 bude premávať s odchodom o 20:48 z MHD Vrútky autobusová stanica.

Nový spoj 11/134 bude premávať s odchodom o 13:58 z MHD Vrútky autobusová stanica.

Nový spoj 11/136 bude premávať s odchodom o 13:00 z MHD Vrútky autobusová stanica.

Spoj 12/20 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:20  sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 21/12 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 13:00 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 13:05.

Spoj 23/29 s odchodom z MHD SAD o 10:57 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 11:00.

Spoj 23/44 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 10:20 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 10:25.

Spoj 24/21 s odchodom z MHD SAD o 9:40 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 9:50.

Spoj 24/22 s odchodom z MHD Pamätník Karvaša a Bláhovca o 10:20 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 10:25.

Nový spoj 24/71 bude premávať s odchodom o 18:28 z MHD SAD.

Nový spoj 24/73 bude premávať s odchodom o 12:35 z MHD SAD.

Spoj 27/45 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 11:50 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 11:55.

Spoj 27/77 s odchodom z MHD SAD o 16:30 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 16:33.

Spoj 30/8 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 13:50 sa ruší (nahradený spojom 11/134).

Spoj 30/9 s odchodom z MHD SAD o 13:22 sa ruší (nahradený spojom 11/123).

Spoj 30/14 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 6:28 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 6:31.

Spoj 30/58 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 12:38 sa ruší (nahradený spojom 11/136).

Spoj 30/62 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 13:10 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 13:20.

Spoj 30/66 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 13:32 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 13:35.

Spoj 30/71 s odchodom z MHD SAD o 12:55 sa posúva o 9 minút neskôr – nový odchod o 13:04.

Spoj 30/75 s odchodom z MHD SAD o 13:37 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 13:27.

Spoj 30/86 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 15:46 sa ruší.

Spoj 30/95 s odchodom z MHD Hotel TURIEC o 16:29 sa ruší (nahradený spojom 31/5).

Spoj 30/108 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 20:55 sa ruší (nahradený spojom 11/132).

Spoj 31/5 s odchodom z MHD Ľadoveň o 20:10 sa ruší (nahradený spojom 11/121).

Nový spoj 31/5 bude premávať s odchodom o 16:25 z MHD Ľadoveň.

Spoj 31/5 s odchodom z MHD Ľadoveň o 12:10 sa ruší (nahradený spojom 11/125).

Spoj 31/23 s odchodom z MHD Ľadoveň o 15:10 sa ruší (nahradený spojom 11/127).

Spoj 31/26 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 14:05 sa posúva o 8 minút skôr – nový odchod o 13:57.

Spoj 33/4 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 12:55 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 12:45.

Spoj 33/5 s odchodom z MHD SAD o 12:20 sa posúva o 5 minút skôr – nový odchod o 12:15.

Spoj 34/25 s odchodom z MHD SAD o 13:02 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 13:09.

Spoj 40/2 s odchodom z MHD Stráne konečná o 6:30 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 6:27.

Spoj 40/23 s odchodom z MHD SAD o 4:45 sa posúva o 10 minút skôr – nový odchod o 4:35.

Spoj 40/35 s odchodom z MHD SAD o 18:05 sa posúva o 10 minút neskôr – nový odchod o 18:15.

Spoj 40/40 s odchodom z MHD Stráne konečná o 18:35 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 18:40.

Spoj 41/5 s odchodom z MHD Ľadoveň o 5:10 sa posúva o 15 minút skôr – nový odchod o 4:55.

Spoj 41/6 s odchodom z MHD Stráne konečná o 5:05 sa posúva o 8 minút skôr – nový odchod o 4:57.

Spoj 41/7 s odchodom z MHD Ľadoveň o 5:35 sa posúva o 20 minút skôr – nový odchod o 5:15.

Spoj 41/8 s odchodom z MHD Stráne konečná o 5:35 sa posúva o 20 minút skôr – nový odchod o 5:15.

Spoj 41/10 s odchodom z MHD Stráne konečná o 5:55 sa posúva o 20 minút skôr – nový odchod o 5:35.

Spoj 41/12 s odchodom z MHD Stráne konečná o 6:08 sa posúva o 3 minúty skôr – nový odchod o 6:05.

Spoj 41/13 s odchodom z MHD Ľadoveň o 6:09 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 6:07.

Spoj 41/80 s odchodom z MHD Stráne konečná o 18:30 posúva o 6 minút neskôr – nový odchod o 18:36.

Spoj 41/81 s odchodom z MHD Ľadoveň o 18:10 sa posúva o 12 minút neskôr – nový odchod o 18:22.

Spoj 52/6 s odchodom z MHD Národný cintorín o 7:20 sa posúva o minútu neskôr – nový odchod o 7:21.

Spoj 52/6 s odchodom z MHD Národný cintorín o 15:40 sa posúva o minútu neskôr – nový odchod o 15:41.

Komentáre