Zmena cestovného poriadku v MHD Martin od 3. marca 2019

Oznamy, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Od 3. marca 2019 dochádza k úprave cestovného poriadku v MHD Martin. Oznam zverejnila Slovenská autobusová doprava Žilina na svojej oficiálnej web stránke.

V súvislosti so zmenou cestovného poriadku Železníc Slovenskej republiky 2018/2019 s platnosťou od 03. marca 2019 SAD Žilina k uvedenému dátumu pristúpila k úprave cestovného poriadku v MHD Martin, pričom boli zapracované požiadavky cestujúcich a zároveň sa zreálnili jazdné časy spojov podľa GPRS sledovania.

Zvýšenú pozornosť venujte linkám MHD: 7, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 41, 51, 62

Zmeny:

Spoj 7/15 s odchodom z MHD SAD o 7:15 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 7:21.

Spoj 7/20 s odchodom z MHD Nákladné nádražie o 7:45 sa posúva o 7 minút neskôr – nový odchod o 7:52.

Spoj 10/20 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 7:30 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 7:35.

Spoj 10/37 s odchodom z MHD Ľadoveň o 7:00 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 7:02.

Spoj 10/39 s odchodom z MHD Ľadoveň o 7:20 sa posúva o 2 minúty skôr – nový odchod o 7:18.

Spoj 11/17 s odchodom z MHD Ľadoveň o 6:28 sa posúva o 6 minút skôr – nový odchod o 6:22.

Nový spoj 11/129 bude premávať s odchodom o 14:30 z MHD Ľadoveň.

Nový spoj 11/138 bude premávať s odchodom o 14:53 z MHD Vrútky autobusová stanica.

Spoj 12/7 s odchodom z MHD SAD o 5:55 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 6:00.

Spoj 21/3 s odchodom z MHD SAD o 5:18 sa posúva o 4 minúty neskôr – nový odchod o 5:22.

Spoj 21/10 s odchodom z MHD Vrútky autobusová stanica o 7:58 sa posúva o 2 minúty neskôr – nový odchod o 8:00.

Spoj 23/11 s odchodom z MHD SAD o 6:17 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 6:20.

Spoj 23/28 s odchodom z MHD Kolónia Hviezda ATC o 7:50 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 7:55.

Spoj 27/53 s odchodom z MHD SAD o 12:55 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 13:00.

Spoj 30/5 s odchodom z MHD SAD o 6:23 sa posúva o 3 minúty neskôr – nový odchod o 6:26.

Spoj 30/82 s odchodom z MHD Dolné Záturčie sídlisko o 15:00 sa ruší (nahradený spojom 11/138).

Spoj 31/1 s odchodom z MHD Ľadoveň o 7:03 sa posúva o minútu neskôr – nový odchod o 7:04.

Spoj 31/21 s odchodom z MHD Ľadoveň o 14:30 sa ruší (nahradený spojom 11/129).

Spoj 34/19 s odchodom z MHD Hotel Turiec o 10:15 sa posúva o 8 minút neskôr – nový odchod o 10:23.

Spoj 41/16 s odchodom z MHD Stráne konečná o 6:57 sa posúva o 7 minút skôr – nový odchod o 6:50.

Spoj 62/3 s odchodom z MHD Bystrička Lázky o 5:15 sa posúva o 5 minút neskôr – nový odchod o 5:20.

ZDROJ: SAD Žilina

Komentáre