Žilinský samosprávny kraj ocenil stredoškolských pedagógov, šesť z regiónu Turiec

Najnovšie správy, Školstvo, Všetky správy

Počas slávnostného programu pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči žilinský vicežupan Jozef Štrba učiteľov stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

„Tento rok odovzdávame ocenenia jubilejný desiatykrát a za túto dobu si naše poďakovanie za kvalitnú a obetavú prácu prevzalo už 534 pedagogických pracovníkov. K nim dnes pribudlo ďalších 23 laureátov. Vybrali sme výnimočné osobnosti zo všetkých regiónov, ktorí sa starajú nielen o vzdelávanie našich detí, ale tiež o rozvoj župných škôl a školstva v Žilinskom kraji,“ uviedol podpredseda ŽSK. Podľa jeho slov sú ocenení ukážkou toho, že učitelia dokážu veľkou mierou formovať študentov, viesť ich k národným i medzinárodným úspechom, a tak úspešne prezentovať kraj či celé Slovensko. „Ich prácu si nesmierne vážim a ešte raz chcem všetkým pedagógom poďakovať. Verím, že aj toto ocenenie ich zásluh ich povzbudí do ďalších rokov,“ dodal J. Štrba.

Žilinský samosprávny kraj má v školskom roku 2016/2017 v pôsobnosti 59 stredných škôl. Ako priblížil žilinský vicežupan, oblasť školstva majú kraje v prenesenej pôsobnosti, no aktívne sa podieľajú na vývoji vzdelávania v spolupráci s ministerstvom školstva. ŽSK je zároveň národným lídrom v oblasti duálneho systému. „Na celom Slovensku bolo v tomto školskom roku otvorených 1.121 učebných miest. Z toho až 26 % vytvárame práve u nás v Žilinskom kraji,“ zdôraznil podpredseda ŽSK. Takmer 300 učebných miest v ŽSK predstavuje o jednu tretinu viac ako ponúkajú školy v ostatných župách. Podľa slov vicežupana sú však tieto čísla stále nízke a v budúcom školskom roku kraj očakáva ich navýšenie. „Robíme maximum, aby sme prilákali žiakov na štúdium odborných profesií. Absolventi takýchto škôl na pracovnom trhu stále chýbajú, je naším cieľom ich preto motivovať aj do budúcnosti,“ uzavrel.

Ocenení z  regiónu Turiec
Jozef Beňuška, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin
Peter Huľo, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Alena Kamarýtová, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
Ján Kőrősi, Spojená škola, Martin
Ľubica Ondrejová, Gymnázium J. Lettricha, Martin
Miroslava Štulrajterová, Stredná priemyselná škola, Martin

ZDROJ: Žilinský samosprávny kraj

Komentáre