Žilinský samosprávny kraj láka nových lekárov dotáciou až do výšky 30-tisíc eur

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinský samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý spustil vlastné dotačné programy na stabilizáciu lekárov a sestier. Finančne podporí tých, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v oblastiach, kde je nedostatok lekárov.

V rámci prvej výzvy župa vyčlenila 150-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 5-tisíc, maximálna 30-tisíc eur. Výzva je určená nielen pre všeobecných lekárov, ale aj pre špecialistov.

Úspešný žiadateľ môže získať dotáciu na materiálno-technické vybavenie svojej ambulancie

,,S nedostatkom lekárov zápasia aj iné kraje. O tomto probléme často diskutujeme na spoločných stretnutiach SK8. Sme prvý kraj, ktorý spustil motivačné programy do praxe. Máme stabilizačný program zamestnancov v našich zdravotníckych zariadeniach, kde máme k dnešnému dňu zapojených 167 lekárov a sestier. Novým dotačným systémom dávame príležitosť najmä mladým lekárom, ktorí po skončení štúdia často odchádzajú za hranice Slovenska. Chceme im uľahčiť štart, aby mohli rozbehnúť a vybaviť svoje ambulancie aj tu, doma,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Župa chce zdravotníkov získať do špecializácií, v ktorých chýbajú, ale tiež do regiónov, kde napríklad obvodní lekári odišli do dôchodku a ďalší už o ambulancie nemali o záujem.

Oprávneným žiadateľom o dotácie je fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt na území Žilinského kraja, alebo tu pôsobí a vykonáva svoju činnosť. Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke Žilinskej župy. Žiadosti o dotácie je možné predkladať od 1. júla do 31. augusta 2019.

Ešte minulý rok v októbri Žilinská župa spustila motivačné programy pre študentov a absolventov lekárskych fakúlt. Študenti získajú od župy štipendium s tým, že po skončení štúdia budú pracovať v niektorej zo župných nemocníc.

,,Máme rozbehnutých niekoľko programov – napríklad Štartovné (šesťmesačný príspevok ku mzde), Poď domov (za návrat do rodného kraja) a Naštartuj si svoju kariéru pre zahraničných zdravotníkov, ktorí potrebujú jazykovú prípravu a súčasne program mentorstva v nemocniciach. Program pre podporu vzdelávania lekárov a sestier je jedinečný. Máme pozitívnu reakciu zo zdravotníckych zariadení, aj od zamestnancov. Program pre podporu vzdelávania lekárov a sestier je jedinečný. Máme pozitívnu reakciu zo zdravotníckych zariadení, aj od zamestnancov,“ dodala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

ZDROJ: Mgr. Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK, foto: ilustračné UNM

Komentáre