Žilinský kraj môže získať investície za 154 miliónov eur

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je v novom programovom období 2014-2020 vyčlenených takmer 154 miliónov eur, ktoré môžu získať regióny Žilinského samosprávneho kraja. Ako vysvetlil žilinský župan Juraj Blanár, výzvy sú zamerané na rekonštrukcie ciest, skvalitnenie sociálnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či podporu regionálneho rozvoja s uplatnením ekologických princípov. Celkovo bolo v Žilinskom kraji zatiaľ predložených 160 projektových zámerov vo výške 21 miliónov eur.

„Za župu budeme žiadať o spolufinancovanie z eurofondov vo viacerých projektoch. Pripravených máme v IROPe už 19 projektov za 20 miliónov eur,“ priblížil predseda ŽSK s tým, že kraj sa chce zamerať najmä na modernizáciu starých budov, ktoré zdedil v procese delimitácie od štátu. „Ide napríklad o školské dielne, ale uchádzať sa tiež budeme o investície do ďalších obnov našich župných nemocníc a ostatných budov, ktoré získajú bezbariérový prístup a prejdú rekonštrukciami na zníženie energetickej náročnosti,“ doplnil.

Žilinský kraj môže získať investície za 154 miliónov eur
Budatínsky hrad prechádza komplexnou obnovou aj vďaka eurofondom

Eurofondy môže župa žiadať aj na skvalitnenie ciest II. a III. triedy v regiónoch Orava a Horné Považie, ktoré sa napájajú k medzinárodnej sieti európskeho významu, tzv. TEN-T. „Cieľom je naďalej vytvárať pre vodičov i našich obyvateľov bezpečnejšiu a dostupnejšiu dopravnú infraštruktúru. Zároveň tak k nám dokážeme prilákať aj viac turistov, keďže ide o cesty napájajúce sa na významné zahraničné koridory,“ informoval J. Blanár. Možnosť financovať projekty ŽSK s európskou pomocou je podľa župana nesmierne dôležitá. „Aj v minulom období sme využili maximum týchto zdrojov. Pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2007-2013 sme odhadli potenciál kraja na 1,7 miliardy eur, ktoré sme chceli získať. Naše očakávania sa vtedy nielen naplnili, ale dokázali sme získať o takmer pol miliardy viac. Preto verím, že programové obdobie 2014-2020 zvládneme opäť využiť na čo najväčší rozvoj našich regiónov,“ zdôraznil predseda ŽSK.

Z európskych peňazí kraj zrekonštruoval tiež unikátnu historickú železničku vo Vychylovke
Z európskych peňazí kraj zrekonštruoval tiež unikátnu historickú železničku vo Vychylovke

Prostredníctvom operačných programov sa v minulých rokoch podarilo v Žilinskom kraji zrekonštruovať napríklad 152 materských, základných a stredných škôl, 29 hasičských zbrojníc a 77 námestí obcí a miest. ŽSK obnovil približne 185 kilometrov ciest II. a III. triedy, zmodernizoval historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke či unikátnu hradnú vežu a fasádu stredovekého hradu Budatín.

ZDROJ: Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

Komentáre