Žilinský kraj je líder v duálnom vzdelávaní

Najnovšie správy, Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu

Žilinský kraj je podľa aktuálnych dát najúspešnejší v zavádzaní systému duálneho vzdelávania do praxe spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Prvenstvo si podľa prognóz udrží nielen od septembra tohto roka, ale rovnako aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

„Odbor školstva vypracoval súhrnnú analýzu smerovania duálneho vzdelávania v našom kraji, na základe čoho jasne vyplýva, že sa v Žilinskej župe odborne vzdeláva najviac žiakov. Je to viac ako štvrtina študentov na celom Slovensku,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár s tým, že počet zapojených detí sa každoročne zvyšuje. „Tento rok by v rámci duálu malo študovať 744 žiakov a s nárastom v školskom roku 2018/2019 očakávame, že  o rok bude zapojených až 1272 študentov,“ zdôraznil žilinský župan.

Riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová doplnila, že na začiatku spolupracovalo so strednými školami v systéme len sedem zamestnávateľov, dnes ich je 24. „Zvyšuje sa teda nielen záujem detí, ale rovnako firiem. Postupne sa rozšíril i počet odborov, v porovnaní s minulým školským rokom je nárast takmer dvojnásobný,“ priblížila E. Rovňanová. Do duálneho vzdelávania sa od septembra zapojí 25 odborov. Najviac zaplnených učebných miest je v odboroch zameraných na strojárstvo, elektromechaniku či telekomunikácie.

„Aj napriek dobrým výsledkom je však potrebné na systéme duálneho vzdelávania naďalej pracovať. Chceme, aby sa zapojilo omnoho viac žiakov i spoločností, musíme preto diskutovať so zamestnávateľmi a dať im priestor navrhnúť, ako by sme podmienky mohli spoločne rozvíjať. Pripravujeme odborný seminár, počas ktorého nastolíme tieto témy a verím, že sa posunieme vpred a ako líder duálneho vzdelávania pôjdeme príkladom tiež ostatným krajom,“ dodal J. Blanár.

Žilinský kraj pripravuje odborný seminár pre rozvoj duálneho vzdelávania
Žilinský kraj pripravuje odborný seminár pre rozvoj duálneho vzdelávania

ZDROJ: Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

Komentáre