Žilinskému kraju hrozí prepadnutie eurofondov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Spôsobilo to omeškanie verejného obstarávania na opravu piatich mostov na Orave, z toho tri sú na ceste III/2311 medzi obcami Vitanová a Oravice. Ak by sa projekt nestihol dokončiť, reálne hrozí, že ŽSK príde o 4,7 milióna eur.

Tender na dodávateľa síce začal ešte na jeseň roku 2016, no skončil až v septembri 2017 a doteraz sa na projekte lepšieho cestného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom nič nespravilo. Europrojekt spolu s Poľskom je viazaný na konečný termín 31. mája 2018. Po tomto dátume sa náklady z eurofondov nebudú môcť preplácať.

„Už teraz je jasné, že všetko sa nebude dať stihnúť do tohto termínu. Aby sme predišli ešte väčším škodám, tak musíme s prácami začať čo najskôr,“ konštatovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Tá sa na pracovnom rokovaní v Nižnej pokúšala nájsť so všetkými zainteresovanými riešenie krízovej situácie.

„Najdôležitejšie je teraz schválenie kompletnej uzávery cesty medzi Vitanovou a Oravicami. Obchádzková trasa by bola vedená cez obec Nižná a Podbiel, no podľa našich odhadov by malo ísť o nárast iba okolo 200 osobných vozidiel denne,“ dodala Jurinová s tým, že verí v kladné vyjadrenie všetkých zainteresovaných orgánov.

Predbežne sa počíta s kompletnou uzávierkou cesty medzi Vitanovou a Oravicami od prvého marca v trvaní zhruba štyri mesiace. „Teraz to bude rýchlejšie, lebo všetky tri mosty sa budú opravovať naraz. Pôvodne sa totiž rátalo s postupnou opravou každého mosta zvlášť, ale rovnako pri úplnej uzávierke,“ dodala Jurinová.

Pri opravách mostov ide o projekt Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľská republika – Slovenská republika. Slovenská strana sa na projekte spolupodieľa investíciami vo výške 2,9 milióna eur. Poľská strana 3,5 mil. eurami.

V prípade, ak by ŽSK nestihol termíny, tak poľská strana môže odstúpiť od zmluvy a ŽSK tak bude musieť preplatiť aj náklady na poľskej strane. „My sme túto situáciu nespôsobili, ale urobíme všetko pre to, aby sme škody znížili a k tomuto krajnému riešeniu nedošlo,“ uzavrela predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

ZDROJ: Mgr. Lukáš Milan, riaditeľ odboru

Komentáre