Kláštor pod Znievom: Žiaci základnej školy boli jednou nohou v Egypte

Najnovšie správy, Školstvo, Správy z regiónu, Všetky správy

Dňa 26. júna sa v priestoroch Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom konala prednáška v rámci projektu Z Kláštora do sveta. Prednášajúci Mgr. Martin Odler so sebou priniesol kúsok Egypta a deťom porozprával o svojej práci egyptológa.

Workshop s egyptológom Martinom bol prvou akciou zo siete naplánovaných besied v rámci projektu Z Kláštora do sveta, na ktorý získala obec Kláštor pod Znievom finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu Obce bližšie k vám 2017. Myšlienkou projektu je obnoviť vybavenie miestnej knižnice a organizovať workshopy s vybranými osobnosťami Kláštora, ktorí sa úspešne uchytili vo svete. Taktiež však zvýšiť návštevnosť knižnice, spojiť čitateľov a socializovať sa. „Sme veľmi radi, že sme získali dotáciu a môžeme pripraviť aj takéto podujatia. Ako prvého sme pozvali jedného z absolventov kláštorskej základnej školy, Martina Odlera, ktorý deťom porozprával o svojej práci a priblížil im staroegyptské artefakty. Pôvodne sa to malo konať v miestnej knižnici, no pre veľký záujem sme sa rozhodli workshop presunúť do telocvične základnej školy,“ rozpráva Mgr. Erika Cintulová, starostka Kláštora. Mgr. Martin Odler momentálne pôsobí ako doktorand a vedecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a zároveň je aj odborným pracovníkom Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.

Deti prednáška o histórii zaujala

Prednáška bola časovo rozdelená – najprv pre mladšie deti, ktoré boli spojené s predškolákmi z materskej školy a po nich nasledoval rovnaký workshop pre starších žiakov základnej školy. Obe skupiny výklad o slovenskej a českej expedícii zaujal natoľko, že sa počas diskusie neustále hlásili a kládli tematické otázky. „Deti boli zvedavé, pýtali sa a veľa vecí ich zaujímalo. Aj privítanie bolo úžasné,“ opisuje priebeh podujatia Mgr. Martin Odler, egyptológ. Okrem rozprávania dal prednášajúci aj kolovať ukážky prinesených kníh, medzi ktorými bola aj jeho vlastná publikácia. „Je to rozšírené vydanie mojej magisterskej práce. Na knižku som dostal grant a písal som o spracovaní nástrojov a modelov nástrojov vyrobených z medi v období Starej ríše, teda v období staviteľov najväčších pyramíd,“ hovorí Mgr. Odler o svojej knihe s anglickým názvom Old Kingdom Cooper Tools and Model Tools.

Kláštorská knižnica sa rozšírila o pútavé publikácie

Keďže je projekt Z Kláštora do sveta spojený aj s knižnicami, prednášajúci egyptológ sa rozhodol miestnej knižnici venovať aj zopár populárno-vedeckých časopisov a kníh z produkcie Českého egyptologického ústavu. On však tiež neodišiel naprázdno, predškoláci z materskej školy mu vlastnoručne vyrobili model pyramídy, aby mal pamiatku. Ako sám prezradil, v Kláštore absolvoval premiéru prednášania pred takýmto mladým publikom, no možno nie naposledy. „Veľmi rád prídem niekedy znovu, hoci mám teraz naplánovaných niekoľko konferencií, kde budem prezentovať. Najbližšia ma čaká v Miláne, potom v Maastrichte, v Prahe a na jeseň by som mal ísť na výskum do Egypta,“ hovorí. Na záver sa podpísal do kroniky svojej bývalej základnej školy a vedenie obce dúfa, že sa sem opäť vráti a porozpráva svoje ďalšie a nové skúsenosti.

ZDROJ: Mgr. Lucia Ertľová

Komentáre