Železničná stanica Martin prejde rekonštrukciou, práce sa rozbehnú na jeseň tohto roku

Železnice Slovenskej republiky pripravujú komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Martine. Zmluva o dielo bola podpísaná 10. júla 2018 v celkovej výške 2.947.936 eur bez DPH, účinnosť nadobudla 12. júla 2018. Zhotoviteľom, ktorý bol vybraný na základe verejnej súťaže bude firma Adifex, a. s. Bziny. Informácie pre Turčania.sk poskytla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

„Podľa uvedenej zmluvy sa rekonštrukcia železničnej stanice Martin bude vykonávať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, ktoré je naplánované na III. kvartál 2018.
Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou prejde výpravná budova železničnej stanice, zastrešenie nástupišťa pri výpravnej budove, útulok traťového obvodu. Rekonštruovať sa bude aj železničný zvršok koľaje č. 1, 2 a nástupište č. 1, 2, 3, následne spevnené plochy a komunikácie. Pre cestujúcich sa vybuduje hlasový a vizuálny informačný systém, rekonštruovať sa bude aj elektroinštalácia vo výpravnej budove, bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou na verejnej budove, prípojka pre HAVIS, ale aj vonkajšie osvetlenie nástupíšť,“ pokračovala hovorkyňa.

Projekt rieši aj pohyb imobilných cestujúcich v stanici, vybuduje sa bezbariérový prístup z predstaničného priestoru od mesta pasážou k WC a na kryté nástupište, z krytého nástupišťa do vestibulu k pokladniam a z krytého nástupišťa ku koľaji. Upraví sa WC pre imobilných cestujúcich podľa platnej legislatívy.

„Stanica bude obsahovať prvky pre navádzanie slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí, dažďových žľabov a zvodov a obnova náterov fasády,“ uzavrela Pavlíková.

železničná stanica Martin - Turčania.sk

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné

Komentáre