Železnice využívajú leto na propagáciu duálneho systému vzdelávania, spolupracujú aj so SOŠD Martin-Priekopa

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Aj najväčší slovenský zamestnávateľ má nedostatok zamestnancov v odborných profesiách.

Železnice Slovenskej republiky sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa práve počas tohtoročného leta zapojili do propagačno informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania. Kampaň zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Bratislava a jeho cieľom je, aby si aj najväčší slovenský zamestnávateľ systematicky vychovával svojich budúcich zamestnancov z radov študentov.

„Železnice Slovenskej republiky sú jedným z lídrov v oblasti poskytovania duálneho vzdelávania na Slovensku a sme jeho súčasťou od samotného vzniku. Preto sme privítali možnosť spolupráce so ŠIOV nie len pri formovaní príslušnej legislatívy, ale aj v oblasti samotnej propagácie duálneho systému. Duálne vzdelávanie a odborné vzdelávanie ako celok sú pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, ktorých výsledky očakávame už v blízkej budúcnosti. Hlavnou výhodou „duálu“ je, že firma a žiak, t.j. zamestnávateľ a budúci zamestnanec, si budujú vzájomný vzťah dlhodobo a v čase uzavretia pracovnej zmluvy už obe strany detailne vedia, do čoho idú“, uviedol riaditeľ Odboru ľudských zdrojov generálneho riaditeľstva ŽSR Mário Oleš. Priznal, že aj najväčšiemu slovenskému zamestnávateľovi chýbajú mladí ľudia v odborných profesiách. Železnice Slovenskej republiky totiž budú v najbližších 10 rokoch potrebovať viac ako 2 000 nových zamestnancov, predovšetkým v odborných prevádzkových profesiách. I keď sa povolanie železničiar v minulosti väčšinou dedilo, dnes už to nie je pravidlom a systematická výchova mladých cez duálne vzdelávanie je dobrý spôsob, ako ich na železnicu pritiahnuť.

Celkový súčasný stav vzdelávacieho systému nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. ,,Zamestnávateľom doposiaľ chýbala celoplošná propagácia, ktorá by žiakom ukázala, že dnešná práca v priemysle už nie je to, čo si o nej pamätajú ich rodičia. Mnohé firmy boli nútené zobrať aktivitu do vlastných rúk a propagovať duálne štúdium z vlastných prostriedkov. Vítame preto letnú kampaň Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na propagáciu nedostatkových odborov na trhu práce,“ hovorí generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Ak aj Vy patríte k rodičom, ktorí majú doma budúceho ôsmaka, či žiaka, ktorého čaká rozhodnutie kam na strednú školu už v nasledujúcom školskom roku, využite práve toto leto na to, aby ste sa zamysleli nad svojou budúcnosťou. Leto je obdobím, keď rodičia ani žiaci nie sú zaťažení školskými povinnosťami a majú viac času a možností sa spolu rozprávať o budúcnosti detí. Sledujte počas leta našu kampaň a veríme, že práve v príbehoch úspešných ľudí nájdete inšpiráciu.

V súčasnosti študuje v duálnom systéme vzdelávania ŽSR 31 žiakov. V školskom roku 2017/2018 ich pribudne predbežne ďalších 50. Celkový počet oslovených žiakov prostredníctvom ŽSR sa za posledný rok pohybuje v tisíckach. Žiakov a ich rodičov ŽSR oslovovali nielen na rodičovských združeniach a burzách povolaní, ale ŽSR boli mimoriadne aktívne aj na rôznych podujatiach podobného zamerania (Študuj dopravu, Rendéz, Rušňoparáda, Profesia days, Job Expo, a pod.)

Aktuálne ŽSR spolupracujú v projekte duálneho vzdelávania so šiestimi školami:

Stredná odborná škola železničná Košice
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola technická Šurany
Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná ulica Bratislava
Stredná odborná škola dopravná Sklenárová ulica Bratislava
Dopravná akadémia Trenčín

Všetky informácie ohľadne možností duálneho vzdelávania, ako aj samotnej kampane získate na:

http://www.dualnysystem.sk/LetnaKampan.aspx
http://www.dualnysystem.sk/Zelezniciar.aspx
www.zsr.sk/dual
www.zsr.sk/stipendium
www.zsr.sk/kariera

Komentáre