Železnice realizujú práce v úseku železničnej trate Uľanka – odbočka Dolná Štubňa

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú v najbližších týždňoch, od 24.7.2017 do 10.8.2017, rozsiahle práce v úseku medzi železničnou stanicou (ŽST) Uľanka a odbočkou Dolná Štubňa. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Nosnými výlukovými prácami, ktoré sú realizované 24.7.2017 – 10.8.2017 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod., sú opravy na troch mostoch medzi Uľankou a Dolnou Štubňou. Na týchto mostoch sa vymení 560 ks mostníc a opravia sa oceľové konštrukcie.

Ďalšie práce súvisia s opravou koľajového lôžka a znižovaním nivelety medzi ŽST Čremošné a odbočkou Dolná Štubňa. Zrealizovaná bude aj oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v medzistaničnom úseku Banská Bystrica a Čremošné.

V úseku Uľanka a Harmanec jaskyňa budú vykonané opravy tunelov (Podkanovský tunel v km 13,037 a Ulmanský tunel v km 16,897). V nich bude vykonané strojné škárovanie a opravy betónovej tunelovej obmurovky.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

ZDROJ: ŽSR

Komentáre