Železnice pred začiatkom školského roka posilňujú vlakové linky

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka a s tým spojeným zvýšeným dopytom cestujúcich o vlaky posilňuje vlakové linky po celom Slovensku.

V piatok 31. augusta pôjdu zo západu smerom na východ štyri vlaky (jeden vlak EuroCity, dva rýchliky a jeden regionálny rýchlik), v nedeľu 2. septembra bude vypravených až trinásť vlakov (jeden vlak EuroCity, tri rýchliky, sedem regionálnych rýchlikov a dva regionálne expresy). Všetky uvedené spojenia sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku. S ohľadom na technické možnosti a dopyt cestujúcich ZSSK posilní aj ďalšie pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR a Os.

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka.

piatok 31. augusta 2018

EC 243 Roháče (Praha hl. n. 13:11 – Košice 21:07)
R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:00 – Humenné 22:26)
R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:00 – Košice 22:57)
RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 18:55 – Žilina 21:34)

nedeľa 2. septembra 2018

EC 242 Roháče (Košice 11:07 – Praha hl. n. 19:18)
R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:33)
RR 17762 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10, sobota 3. 9. 2018)
REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50)
R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:08)
RR 17716 Vršatec (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:14)
RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:58)
RR 17720 Bezovec (Žilina 20:29 – Bratislava hl. st. 23:01)
RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)
RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01)
REX 17728 Tríbeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)
R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)
RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 18:55 – Žilina 21:34)

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu. V záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, ZSSK odporúča, aby žiadatelia o registráciu na bezplatnú prepravu venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu žiadanky na vydanie preukazu. Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácia o trvaní príslušného školského/akademického roka a ročníka, v ktorom daný žiak alebo študent školu navštevuje. Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive. Na webe ZSSK sú dostupné všetky informácie o bezplatnej preprave, registrácii a taktiež tlačivá (http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html), ako aj informácie o predlžovaní preukazov
(http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava/tipy-pre-ziakov-a-studentov-na-september.html).

Cestujúcej verejnosti zároveň odporúčame, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK:

Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach.

ZDROJ: Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca

Komentáre