UNM: Zdravotné prehliadky zahraničných študentov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Ambulanciu pre cudzokrajné choroby UNM navštívilo od začiatku nového akademického roka vyše 300 zahraničných študentov. Do martinskej nemocnice prichádzajú absolvovať lekársku prehliadku potrebnú pre udelenie prechodného pobytu na území SR.

Ide o špecializované pracovisko Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, ktoré mesačne navštívi v priemere 200 osôb. Vo väčšine prípadov sú to cudzinci, žiadajúci o pobyt na území Slovenska. Ich zákonnou povinnosťou je dodať na oddelene cudzineckej polície dokument o zdravotnej prehliadke, ktorý potvrdzuje, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Je to jeden z prvých krokov potrebných na udelenie povolenia na prechodný pobyt v SR. Ambulancia poskytuje poradenské služby aj slovenským cestovateľom plánujúcim dlhodobý pobyt v zahraničí a zároveň očkovanie proti nebezpečným cudzokrajným ochoreniam. Navštevujú ju aj Slováci, ktorí majú po návrate z cudziny zdravotné komplikácie.

V roku 2016 vyšetrili v Ambulancii pre cudzokrajné choroby viac ako 1700 osôb. Najčastejšie išlo o ľudí z Ukrajiny, zo Srbska a z Vietnamu. Väčšina z nich prišla na Slovensko za prácou. Vysokoškolské štúdium vylákalo z rodných krajín mnoho mladých Nórov, Turkov, Rusov i Bielorusov, ktorí si prehlbujú vzdelanie na slovenských univerzitách v Žiline, v Prešove, v Ružomberku, v Košiciach, v Banskej Bystrici a ďalších mestách. Vyšetrenia pre potreby cudzineckej polície sa realizujú tri dni v týždni a je potrebné vopred sa na ne objednať. Výsledky takejto lekárskej prehliadky dostanú žiadatelia do jedného týždňa.

Ambulanciu v Martine si dobrovoľne vybrali aj zahraniční študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S úsmevom nám povedali, že sú tu rýchlejšie vybavení, a to aj s cestou cez serpentíny horského prechodu Šturec. V porovnaní s inými nemocnicami im vraj v Martine stačí navštíviť len dve budovy kúsok od seba. Jazyková bariéra nezvykne byť prekážkou, nakoľko študenti zväčša prichádzajú v sprievode bilingválneho pedagóga. Aj vďaka priateľskému prístupu personálu sa komunikačné ťažkosti objavujú len sporadicky.

ZDROJ: Univerzitná nemocnica Martin

Komentáre