Zber Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Martin sa teší z úspechu

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Od apríla prebieha zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martin, túto službu občania veľmi uvítali o čom svedčí aj množstvo rozdistribuovaných 120 l hnedých zberných nádob po meste. Zber prebieha raz týždenne podľa platného harmonogramu uvedeného pod článkom.

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynutú zver, škrupiny z vajec, kamene a potravinové obaly.

Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosti.

Zber Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Martin sa teší z úspechu

ZDROJ: Brantner Fatra

Komentáre