Tento rok sa predpokladá začiatok rekonštrukcie železničnej stanice v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na konci roka 2017 bola dodaná vypracovaná projektová dokumentácia, momentálne prebieha proces jej schvaľovania.

Stav martinskej železničnej stanice bol predmetom diskusií už niekoľko rokov. Aj keď je význam mesta Martin na Slovensku nespochybniteľný, stanica sa nenachádza na hlavnom ťahu Bratislava – Košice, a preto mohli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpiť k jej rekonštrukcii až neskôr.

„Áno, ŽSR pripravujú rekonštrukciu budovy železničnej stanice v Martine. Na konci roka 2017 už bola dodaná vypracovaná projektová dokumentácia, momentálne prebieha proces jej schvaľovania a po jej schválení ŽSR spracujú zadanie na výberové konanie pre výber zhotoviteľa rekonštrukcie – to sa určíte zrealizuje ešte v tomto roku (2018),“ uviedla pre Turčania.sk hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Ako ďalej Pavliková uviedla, ŽSR plánujú aj komplexnú rekonštrukciu železničného priecestia medzi ulicami Bernolákova a Robotnícka. „V súčasnosti bolo realizované investičné zadanie na projektovú dokumentáciu, prebieha výberové konanie na dodávateľa tejto dokumentácie. Realizácia prác bude po výbere dodávateľa,“ uzavrela hovorkyňa.

Plánovaná rekonštrukcia železničnej stanice počíta s komplexnou rekonštrukciou budovy, opravou elektroinštalácie, rekonštrukciou vonkajšieho osvetlenia a takisto zavedením informačného systému HAVIS, ktorý bude poskytovať aktuálne informácie o vlakovej doprave. Samozrejme, súčasťou projektu sú aj opravy nástupíšť a jednotlivých priechodov, vybudovanie stojiska na bicykle a osadenie nových smetných košov. ŽSR na celkovú obnovu martinskej stanice vyčlenili 770 000 eur.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre