Začal sa zber podpisov pod otázku zmeny výšky hranice platnosti národného referenda

PR_TOP, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Petičný výbor v zložení Martin Paluch, Ľuboš Gottwald a Stanislav Thomka zahájili zber podpisov pod otázku zmeny výšky hranice platnosti národného referenda z aktuálnej výšky 50% na hranicu 20%.

Vo svete neexistuje univerzálny politický systém, každý štát je v niečom iný a špecifický. Ako sa však spoločnosť vyvíja, tak je potrebné tento systém prispôsobiť sa spoločnosti, ktorá sa vyvíja.

Rozhodli sme sa vyvinúť aktivitu za účelom zmeny funkčnosti referend na Slovensku, kde našim cieľom je posunúť hranicu platnosti verejného hlasovania zo súčasnej hranice 50% na nami navrhovanú hranicu 20%.

Celkový systém priamej demokracie vo forme referenda bol podľa nás od začiatku namierený proti ľuďom, keďže hranica platnosti v otázkach verejného záujmu je stanovená príliš vysoko.

Našou aktivitou chceme otvoriť tému a celospoločenskú diskusiu nefunkčnosti systému referend na Slovensku

Zber podpisov pod referendum sme odštartovali v januárových dňoch, keď teplomer ukazoval teplotu mínus 15 stupňov. Ľudia mali v uliciach veľa otázok, kde tie najčastejšie sme zhrnuli na našu webstránku www.20percent.sk prostredníctvom, ktorej budeme do budúcnosti komunikovať.

Za petičný výbor Ing. Stanislav Thomka

ZDROJ: PR

Komentáre