Jediné, čo pripomína, že na tomto mieste v minulosti niečo stálo, sú tieto dva balvany

Jediné, čo pripomína, že na tomto mieste v minulosti niečo stálo, sú tieto dva balvany

Jediné, čo pripomína, že na tomto mieste v minulosti niečo stálo, sú tieto dva balvany

Komentáre