Náhrobné kamene boli pôvodne súčasťou židovského cintorína nachádzajúceho sa za synagógou. Dnes ležia voľne poukladané v tráve v areáli Národného cintorína

Náhrobné kamene boli pôvodne súčasťou židovského cintorína nachádzajúceho sa za synagógou. Dnes ležia voľne poukladané v tráve v areáli Národného cintorína

Náhrobné kamene boli pôvodne súčasťou židovského cintorína nachádzajúceho sa za synagógou. Dnes ležia voľne poukladané v tráve v areáli Národného cintorína

Komentáre