Súčasný pohľad od Národného cintorína smerom k rímskokatolíckemu kostolu. Na ľavej strane za zastávkou stála do roku 1974 synagóga

Súčasný pohľad od Národného cintorína smerom k rímskokatolíckemu kostolu. Na ľavej strane za zastávkou stála do roku 1974 synagóga

Súčasný pohľad od Národného cintorína smerom k rímskokatolíckemu kostolu. Na ľavej strane za zastávkou stála do roku 1974 synagóga

Komentáre