Pohľad od Národného cintorína na rímskokatolícky kostol. Ani jedna z budov na pravej strane už dnes nestojí. Rovnako je to aj s budovami na ľavej strane. Fotografia je z roku 1956

Pohľad od Národného cintorína na rímskokatolícky kostol. Ani jedna z budov na pravej strane už dnes nestojí. Rovnako je to aj s budovami na ľavej strane. Fotografia je z roku 1956

Pohľad od Národného cintorína na rímskokatolícky kostol. Ani jedna z budov na pravej strane už dnes nestojí. Rovnako je to aj s budovami na ľavej strane. Fotografia je z roku 1956

Komentáre