Dnešný pohľad: zhruba medzi autobusovou zastávkou a obytným 3-podlažným domom na ulici Janka Kráľa stála medzi rokmi 1875 – 1974 židovská synagóga

Dnešný pohľad: zhruba medzi autobusovou zastávkou a obytným 3-podlažným domom na ulici Janka Kráľa stála medzi rokmi 1875 - 1974 židovská synagóga

Dnešný pohľad: zhruba medzi autobusovou zastávkou a obytným 3-podlažným domom na ulici Janka Kráľa stála medzi rokmi 1875 – 1974 židovská synagóga

Komentáre