Za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy viac ako 1100 eur

Za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy viac ako 1100 eur

Za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy viac ako 1100 eur

Komentáre