Workshop počas Dožiniek: Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

Workshop počas Dožiniek: Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

Workshop počas Dožiniek: Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

Komentáre