Workshop počas Dožiniek: Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum slovenskej dediny a Národní muzeum v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si vás dovoľujú pozvať na workshop SPRACOVANIE A VYUŽITIE SLAMY AKO STREŠNEJ KRYTINY.

Workshop sa uskutoční v dňoch 24. 8. 2019 – 25. 8. 2019 v rámci cezhraničného projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine.

Zameranie workshopu:
Výmena skúseností a remeselných zručností z oblasti spracovania a využitia slamy ako strešnej krytiny.

  • 24. 8. 2019 – odborné prednášky z oblasti spracovania a využitia slamy ako strešnej krytiny
  • 25. 8. 2019 – prezentácia nástrojov, ukážky rôznych techník a spôsobov viazania slamy do došiek a ukážky priväzovania došiek na strešnú konštrukciu v rámci aktivizovaného prezentačného podujatia Dožinky

Účasť na workshope je bezplatná.

Záujemcom môžeme zabezpečiť obed (na vlastné náklady), cena obedu je 5 € / deň. Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám a na vlastné náklady.

Registrácia účastníkov je do 21. 8. 2019 prostredníctvom zaslanej prihlášky. Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na e-mailovú adresu simona.jassova@snm.sk. V prípade organizačných záležitostí kontaktujte Mgr. Tatianu Kadlecovú na e-mailovej adrese tatiana.kadlecova@snm.sk.

Workshop počas Dožiniek: Spracovanie a využitie slamy ako strešnej krytiny

ZDROJ: Tlačová správa

Komentáre