Vznikla prvá potravinová búdka v Turci

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Mesto Vrútky v spolupráci s občianskou iniciatívou HLAVY DOKOPY slávnostne uviedli do prevádzky prvú potravinovú búdku v Turci a zrejme aj v našej krajine. Ide o skrinku určenú pre trvanlivé potraviny, z ktorej si môžu obyvatelia vo finančnej núdzi zobrať bezplatne potraviny, alebo základné hygienické potreby. Heslo tejto potravinovej búdky znie: Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj. Potravinová búdka je začiatkom iniciatívy vytvoriť Turčiansku potravinovú banku.

„Práve 17. október je medzinárodným dňom boja proti chudobe a práve v tento deň sme sa rozhodli symbolicky pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú,“ povedal Ľuboš Gottwald, člen občianskej iniciatívy Hlavy dokopy a zároveň vrútocký mestský poslanec.

U primátora Vrútok Branislava Zacharidesa sme sa stretli s ochotou pomôcť našej myšlienke a pomohol nám s výberom lokality, kde sme búdku umiestnili,“ dodáva Gottwald. Potravinová búdka sa nachádza vedľa mestského úradu vo Vrútkach a je voľne dostupná počas celého dňa. Ktokoľvek môže priniesť potraviny a ktokoľvek si ich môže zobrať. V dnešnej dobe sa môže ľahko stať, že sa človek dostane do nepríjemnej situácie a aj takáto malá pomoc môže byť dočasným riešením. Odporúčané a vhodné produkty do skrinky sú ryža, cestoviny, olej, múka, konzervy, strukoviny, ale aj hygienické produkty ako servítky, či toaletný papier.

„Chceme, aby táto pomoc bola celoročná a nie len občasná a práve preto sme sa okrem realizácie skrinky rozhodli zriadiť Turčiansku potravinovú banku. Budeme oslovovať reštaurácie, obchodné reťazce ako aj veľkosklady s potravinami, či by boli ochotní prispievať potravinami pre ľudí v núdzi,“  rozpráva ďalší člen iniciatívy Stanislav Thomka.

Zároveň budeme oslovovať starostov obcí, ktorí poznajú rodiny vo svojich obciach, ktorým sa takáto pomoc zíde. Dnes je nás v našej iniciatíve približne 20 dobrovoľníkov a veríme, že nájdeme ďalších, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť. Lebo nestačí dať len hlavy dokopy, ale treba priložiť aj ruku k dielu,“ uzatvára poslanec MsZ Martin a VÚC Žilina Stanislav Thomka.

ZDROJ: Hlavy dokopy

Komentáre