Výtvarné spektrum 2018 – regionálne kolo

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 22. marca 2018 v klubových priestoroch strediska slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení pre víťazov regionálneho kola 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018.

V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Mgr. Libuše Poloncová, ktorá poďakovala všetkým umelcom za ich bohatú účasť. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo spolu 40 autorov s rekordným počtom až 132 výtvarných diel. Z nich odborná porota vybrala kolekciu prác, ktorá bude reprezentovať turčiansky región 25. mája 2018 v Turzovke na krajskom kole súťaže.

Predseda poroty Akad. mal. Pavol Muška sa vyjadril k priebehu súťaže a zhodnotil úroveň prihlásených výtvarných prác. Členka poroty Mgr. Renáta Ižipová slávnostne odovzdala diplomy a ceny oceneným autorom. Vo výstavných priestoroch strediska „nájdeme“ až 63 výtvarných prác a 13 plastík, ktoré vybrala odborná hodnotiaca porota v zložení: Akad. mal. Pavol Muška, Mgr. Renáta Ižipová a Akad. mal. Ivan Bílý.

O príjemnú a umením naplnenú atmosféru sa postaral hrou na gitare Tomáš Piecka zo Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej v Martine.
Výstava je verejnosti sprístupnená do 16. apríla 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin

Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre