Výstava z aktivít projektu Reťazenie V. – kompozície

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a mesto Vrútky pripravili pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu z aktivít projektu Reťazenie V. – kompozície.

Výstava je výsledkom tvorivosti a fantázie neprofesionálnych výtvarníkov, ako aj pedagogickej a odbornej zručnosti lektorov projektu, ktorými boli Mgr. Renáta Ižipová a PaedDr. Ján Prostredný.

Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Zámerom projektu Reťazenie V. – kompozície bolo oboznámiť neprofesionálnych výtvarníkov s výtvarnou tvorbou a so základnými princípmi výstavby kompozície.

Kompozícia bola vnímaná ako základný princíp spájania prvkov a častí do celku. Je výsledkom spojenia obsahu a formy umeleckého diela. Preto sa séria tvorivých dielní a plenérov s odbornými lektormi zameriavala na jednotlivé kompozičné cvičenia.

Obohatením tvorby týchto výtvarníkov bolo aj využívanie rôznych technologických postupov, s ktorými sa oboznámili na tvorivých dielňach. Výstupy z tvorivých dielní a plenérov sú dôkazom obohatenia a rozšírenia využívaných umeleckých techník. Prostredníctvom výstavy a bulletinu sa s ich dielami bude môcť oboznámiť aj široká verejnosť.

Záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie V. – kompozície bude pre verejnosť sprístupnená od 4. októbra do 10. októbra 2018 v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 3. októbra 2018 o 16.00 h.

Všetkých srdečne pozývame!

Výstava z aktivít projektu Reťazenie V. – kompozície

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre