Výstava In Média Art

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom „In Média Art“.

Na výstave sa prezentovali svojimi prácami členovia ateliéru Vladimíra Báthoryho, ktorí navštevujú kurzy kresby a maľby a výtvarnej tvorbe sa venujú popri svojom zamestnaní. Vladimír Báthory je slovenský výtvarník, v súčasnosti žijúci a tvoriaci v Martine. Študoval v Olomouci a v Uherskom Hradišti. Pôsobil na Palackého univerzite v Olomouci, Ostravskej univerzite v Ostrave, a tiež v Turčianskej galérii v Martine.

Počas svojej bohatej pedagogickej praxe vychoval množstvo mladých výtvarníkov a objavil veľa výtvarných talentov. Svoju prácu vníma ako školu a zároveň ako colorterapiu, ktorá pozitívne vplýva na fyzickú a psychickú stránku človeka.

Výsledkom celoročnej práce členov ateliéru Vladimíra Báthoryho je výstava výtvarných diel, ktorej vernisáž  sa uskutočnila vo štvrtok 7. septembra 2017 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V hudobnom vystúpení sa predstavil David Bolek hrou na gitare. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Mgr. Libuše Poloncová a viac o tvorcoch a vystavených obrazoch prezradil kurátor výstavy Vladimír Báthory. Návštevníci môžu vidieť diela rôznych výtvarných techník, napríklad kresbu pastelom, akrylovú a akvarelovú maľbu. Zvláštnosťou výstavy je tvorba jednotlivcov, ktorí inklinujú k abstraktnej tvorbe a venujú sa technikám ako je enkaustika a liate akrylové farby.

Výstava je verejnosti prístupná do 29. septembra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

 Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin

Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre