Jedinečný výlet na raftoch vyhrali martinskí stredoškoláci

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinský samosprávny kraj už druhý rok spolupracuje s políciou na unikátnom projekte Bezpečne na cestách. Jeho cieľom je osloviť najmä stredoškolákov, ktorí sa môžu veľmi ľahko stať účastníkmi dopravnej nehody práve na priechodoch pre chodcov.

Okrem praktických ukážok priamo v uliciach, kde sa študenti zapojili do diania v cestnej premávke, získavali i teoretické vedomosti prostredníctvom vzdelávacej prezentácie. Na základe získaných informácií žiaci zodpovedali tri súťažné otázky, odpovede zaslali na emailovú adresu priechodybeznehody@zilinskazupa.sk a zabojovali tak o výhru v podobe jedinečného výletu na raftoch pre celú triedu.

Z hlavnej ceny sa napokon tešia žiaci 3.Bc triedy zo Strednej odbornej školy dopravnej v Martine Priekope, ktorej študent Michal Janík správne odpovedal na súťažné otázky a bol vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich. „Výhra ma nesmierne potešila, pretože rafting je môj sen a teraz si ho môžem vďaka Žilinskej župe splniť,“ povedal šťastný stredoškolák, ktorý sa do kvízu zapojil po prvýkrát a verí, že ako vodič i chodec tieto nadobudnuté vedomosti využije.

„Po úspešnom prvom ročníku súťaže Priechody bez nehody, ktorej hlavným zmyslom je preveriť znalosti žiakov z bezpečnosti na cestách, sme sa rozhodli vyhlásiť ju i v tomto roku. Zapojilo sa do nej 230 študentov a čo je skvelé, väčšina z nich odpovedala na všetky otázky správne,“ priblížil žilinský župan Juraj Blanár. Ako doplnil, svedčí to tiež o tom, že žiaci majú nielen záujem o hlavnú výhru, ale hlavne videli prezentáciu a získali nové informácie aj o tom, ako sa bezpečne správať pri prechode cez priechody pre chodcov.

Prvou tohtoročnou aktivitou projektu Bezpečne na cestách boli praktické ukážky v teréne, ktoré začiatkom apríla absolvovali študenti vybraných martinských stredných škôl. Na vytipovaných priechodoch pre chodcov v meste Martin sa žiaci za účasti príslušníka dopravnej polície presvedčili o tom, aké je správanie chodcov, či dodržiavajú predpisy tak, ako im prikazuje zákon, ako sa k nim správajú vodiči a podobne. Okrem týchto postrehov a ponaučení mali študenti možnosť sledovať policajtov pri riešení vzniknutých situácií v cestnej premávke. Žilinská župa v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline vypracovala tiež mapy najfrekventovanejších priechodov pre chodcov, na ktorých došlo k stretu s chodcami v okresných mestách Žilinského kraja.

Jedinečný výlet na raftoch vyhrali martinskí stredoškoláci

Zverejnené sú na odkaze http://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/bezpecne-cestach/

ZDROJ: Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

Komentáre