Na prihlásenie sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy zostáva už len pár dní

Najnovšie správy, Všetky správy
Záujemcom o tohtoročný výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy zostáva na prihlásenie sa už len necelý týždeň – čas majú do piatka 23. júna 2017.
Najmä pre mladých ľudí je to jedinečná príležitosť na zlepšenie svojich fyzických a psychických schopností pod vedením profesionálnych vojakov. A zároveň v súčasnosti jediná legálna možnosť, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti mimo vstupu do ozbrojených síl a ostatných bezpečnostných zborov.

Za 11-týždňový výcvik dostane každý absolvent finančný príspevok vo výške viac ako 1100 eur, ktorý sa výrazne zvýšil v rámci novelizácie zákona, vďaka pozmeňujúcemu návrhu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Podľa rezortu obrany by však motiváciou malo byť aj vlastenectvo a záujem o obranu Slovenska. Zatiaľ sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy prihlásilo 179 ľudí, neznamená to však, že automaticky budú všetci prijatí. Musia absolvovať napríklad vstupné lekárske vyšetrenie a posúdenie psychických spôsobilostí.

Plánom rezortu obrany je ročne vycvičiť 150 dobrovoľných vojakov, ktorí sa po absolvovaní prípravy automaticky stanú súčasťou záloh SR s možnosťou zapojiť sa aj do aktívnych záloh. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Tohtoročný výcvik príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa uskutoční v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin v termíne od 2. augusta do 17. októbra 2017.

Výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy
ZDROJ: MO SR

Komentáre