Na výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy nastúpi 108 uchádzačov, príprava bude v Martine

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Ozbrojené sily vybrali na tohtoročný výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy 108 záujemcov z celkového počtu 246 prihlásených.

Uchádzači o absolvovanie tohto projektu museli splniť náročné podmienky, vrátane lekárskeho vyšetrenia a posúdenia psychickej spôsobilosti. V prípade záujmu sa totiž absolventi môžu uchádzať o ďalšiu službu u profesionálnych vojakov, či iných bezpečnostných zložiek, kde môžu slúžiť iba fyzicky zdatní a psychicky odolní jednotlivci. V prijímacom konaní bolo úspešných 83 mužov a 25 žien. Najmladší má 19 a najstarší 44 rokov.

Aj napriek tomu, že ozbrojené sily sú pripravené vycvičiť v tomto roku až 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, nepodarilo sa tento počet naplniť z dôvodov, ktoré nie je možné zo strany rezortu ovplyvniť. Personálny úrad Ozbrojených síl SR nemohol zľaviť z podmienok stanovených zákonom. Zamietnutých bolo 138 žiadostí, z toho 28 zo zdravotných dôvodov, 56 uchádzačov nedodalo požadované doklady (ani nereagovalo na opakované výzvy), 11 zrušilo svoju žiadosť, 26 nebolo psychicky spôsobilých a na prijímacom konaní sa nezúčastnilo 11 prihlásených. Z iných dôvodov bolo odmietnutých šesť uchádzačov (3 už sú v zálohách ozbrojených síl, 2 nemajú brannú povinnosť a 1 nespĺňal podmienku vzdelania).

Už o tri týždne, 2. augusta 2017 nastúpia úspešní uchádzači na 11- týždňový výcvik do priestorov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Okrem telesnej a psychologickej prípravy bude jeho súčasťou aj ženijná, spojovacia, taktická, topografická i zdravotná príprava či streľby. Každý absolvent pritom získa vedomosti a zručnosti vo vojenskej špecializácii mechanizovaného vojska.

Dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou, ako získať základy vojenského výcviku mimo vstupu do ozbrojených síl a ďalších bezpečnostných zborov. Legislatívne zmeny, ktoré pripravil rezort obrany v rámci vládnej novely zákona, priniesli napríklad skrátenie doby trvania výcviku z 12 na 11 týždňov, ale aj vyšší finančný príspevok. Ten sa napokon vďaka pozmeňujúcemu návrhu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany navýšil až na viac ako 1100 eur. Motivačné zmeny sa ukázali ako správny krok, pretože sa do projektu prihlásilo podstatne viac uchádzačov ako v minulom roku, kedy výcvik napokon ukončilo 31 ľudí. Rezort obrany však naďalej považuje za dôležitý motivačný faktor vlastenectvo. Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy sa dobrovoľní vojaci automaticky stanú súčasťou záloh ozbrojených síl a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú povinní absolvovať základný vojenský výcvik.

ZDROJ: MO SR

Komentáre