Turčania v dejinách: Vrútocké divadelníctvo by nemalo upadnúť do zabudnutia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Turčania v dejinách, Všetky správy

Už niekedy po roku 1918 sa začína písať história vrútockého divadelníctva. Drámou Bludár od Ferka Urbánka vo Vrútkach sa tak začalo obdobie po slovensky hraného divadla.

Hralo sa v spoločenskej miestnosti hotela Uránia (neskôr Magura) a pôsobili tu divadelné spolky, ako Združenie uvedomelých Slovákov, Kollár, Robotnícka telocvičná jednota, Sokol, Živena a mnohé iné. Najmä 20. roky minulého storočia charakterizuje vysoká divadelná aktivita. V 30. rokoch boli zase populárne spevohry a už v nasledujúcich rokoch vznikla pestrá paleta spolkov a združení. Zároveň v tom čase pribudol vo Vrútkach nový kultúrny stánok – Katolícky kultúrny dom. Až divadelná činnosť po roku 1950 sa musela prispôsobiť novým spoločenským podmienkam. Repertoár hier sa aktualizoval v duchu doby. Napriek tomu zostávala divadelná činnosť vo Vrútkach naozaj vysoká. Zásluhu na tom mali skúsení režiséri Koloman Slafkovský alebo Ján Pavlík.

O ochotníckych hercov nebola núdza a organizačne a finančne pomáhala železnica. V tomto období takisto vznikla myšlienka organizovať tzv. Záborského večery, teda divadelné, literárne a hudobné podujatia. Predstavenia sa odohrávali v evanjelickom zborovom dome. Ďalšou výraznou zmenou vo vrútockom divadelníctve bol rok 1989. Politicko-spoločenské zmeny ovplyvnili aj kultúru v tomto meste. Už uplynulé desaťročia pred „osemdesiatym deviatym“ boli pomerne pasívne v oblasti ochotníckej divadelnej činnosti. Tento trend sa nemohol výrazne zmeniť ani v 90. rokoch, pretože útlm ochotníctva bol všeobecný. Zásluhu na tom mal aj výrazný vplyv televízie.

Turčania v dejinách: Vrútocké divadelníctvo by nemalo upadnúť do zabudnutia

Vrútocké divadlo naďalej fungovalo pod názvom Spolok katolíckeho kultúrneho domu. Jeho program bol jasný: postaviť kultúrny dom, rozširovať slovenskú kultúru, prednášať, rozvíjať spev, hudbu, hrávať divadlo. Pokiaľ ide o známe mená, s divadelnou činnosťou vo Vrútkach sú úzko spojení herci takých zvučných mien, ako Oľga Országhová-Borodáčová či František Zvarík. Spomenúť treba aj bábkara Viliama Stražana alebo dirigenta Emila Zibolena. Pozrime sa na záver na vrútocké divadelníctvo aj v číslach. Zaznamenaných bolo 389 hier, pričom najhranejší bol jednoznačne Ferko Urbánek. Niektoré z hier boli hrané opakovane, to znamená, že sumárny počet všetkých premiér za 80 rokov vrútockého divadelníctva bol obdivuhodných 455.

ZDROJ: Ivana Tatárová, Vrútocké ochotnícke divadlo 1918 – 1998 (Ján Pavlík, Stanislav Pavlík), foto: YouTube

Komentáre