Vojaci cvične vypálili delostrelecké salvy, pripravujú sa na oslavy 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie

Profesionálni vojaci Raketometného oddielu Rožňava vypálili v pondelok 29. októbra v Martine za amfiteátrom delostrelecké salvy s cvičnou muníciou, ktoré sú súčasťou príprav na celonárodné oslavy 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie.

Súčasťou generálneho nácviku je aj prelet leteckej techniky. Rezort obrany v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov Martina a dotknutých okolitých obcí na hluk.

Statické ukážky ozbrojených síl si budú môcť návštevníci pozrieť od 9.00 h. Oficiálny program osláv sa začne v utorok 30. októbra pietnou spomienkou o 11.00 h pri pamätnej tabuli Martinskej deklarácie na budove vtedajšej Hornouhorskej banky Tatra na Štefánikovej ulici.

Od 12.00 h bude nasledovať slávnostný program na Divadelnom námestí v Martine, ktorý začne spoločným preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a Armády ČR.

Súčasťou programu je aj vypálenie delostreleckých sálv a prezentácia statických ukážok techniky pozemných síl a zbierkových predmetov Vojenského historického ústavu, pričom aj v tomto prípade upozorňujeme na zvýšený hluk.

Martinskou deklaráciou sa predstavitelia národno-politického života Slovákov prihlásili k novovzniknutému Česko-Slovensku a právu národov na sebaurčenie. Viac ako 200 predstaviteľov verejného života podpísalo túto deklaráciu v Turčianskom sv. Martine 30. októbra 1918, dva dni po vyhlásení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Prahe.

Vojaci cvične vypálili delostrelecké salvy, pripravujú sa na oslavy 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie

ZDROJ: MO SR

Komentáre