Vláda SR schválila výstavbu Novej univerzitnej nemocnice v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vláda na svojom poslednom decembrovom zasadnutí schválila výstavbu novej nemocnice v Martine. Spustenie do prevádzky je plánované od roku 2022.

Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby prostredníctvom interdisciplinárnej vedecko-výskumnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň dosiahnuť najvyššie možné uznanie a pozíciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a v oblasti biomedicínskeho výskumu na Slovensku, ako aj v rámci krajín V4.

Lokalita novej nemocnice

Koncept počíta s tým, že nová univerzitná Nemocnica Martin (nUNM) by mala byť umiestnená v lokalite Veľká hora, v bezprostrednej blízkosti areálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Výskumného centra BioMed Martin, ako aj plánovanej budovy Biobanky. Vznikol by tak ucelený moderný medicínsky komplex, zahŕňajúci vzdelávacie a výskumné aktivity. Na ploche takmer 84-tisíc m² sa predpokladá 403 lôžok. Pôjde o budovu s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Dokončená by mala byť v roku 2022. Náklady na jej výstavbu majú dosiahnuť asi 200 až 250 miliónov eur, malo by tu vzniknúť 1400 pracovných miest.

Projekt zároveň predpokladá, že časť priestorov doterajšej martinskej nemocnice sa prebuduje a budú v nich chronické a paliatívne lôžka. Nová nUNM bude kompaktnou budovou so samostatnými tokmi hospitalizovaných a ambulantných pacientov a personálu.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre