Vláda schválila návrh novely zákona o cestnej premávke

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu 19. júna 2019 schválila vláda.

Ministerstvo vnútra návrh (MV SR) novely vypracovalo na základe plánu legislatívnych úloh vlády.

Hlavným dôvodom je zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel, čo vyplýva tiež z uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Evidenčný úkon s vozidlom urobený prostredníctvom elektronickej služby bude možné úplne dokončiť bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Evidencia vozidiel

Pri evidencii vozidiel MV SR navrhlo aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorým cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte či predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Telefonovať počas jazdy bude možné len s pomocou handsfree, zakázané bude držanie mobilu v ruke. Toto pravidlo sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobia pokuty.

Dôjde tiež k úprave parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste.

MV SR tiež navrhlo rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov tak, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (dnes 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (dnes 24 rokov).

Plánujú sa tiež opatrenia orientované na neskúsených vodičov s nízkou praxou

Pre túto rizikovú skupinu sa zavádza obdoba skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), v rámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii.

V rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa navrhuje zlepšiť vymožiteľnosť sankcií postupom, že ak nedôjde k úhrade pokuty v stanovenej lehote, bude možné zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom.

Tiež sa zavádza nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s týmto vozidlom priamo na ceste, uloží pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla.

V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici a striedavé radenie /zipsovanie/ aj pri zbiehaní do jazdných pruhov.

Zmeniť sa má aj postavenie účastníkov cestnej premávky. Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, v súčasnosti sa totiž zaraďuje medzi chodcov.

ZDROJ: MV SR

Komentáre