Víťazi regionálneho kola Vajanského Martin 2018 sú už známi…

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 5. – 8. marca 2018 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a 9. marca 2018 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach  regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

 Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Súťaž taktiež výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času…

Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa  prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 162 recitátorov, ktorí sa uchádzali o priazeň odbornej poroty, v ktorej pracovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných, stredných škôl a konzervatórií, ale i recitátorov. Závery ich rozhodnutí posunuli 26 recitátorov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája v Turčianskej galérii v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 4. mája uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine aj prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov.

Regionálne kolo súťaže bolo realizované s finančným prispením mesta Martin a mesta Turčianske Teplice, spoluorganizátormi súťaže boli Turčianska knižnica v Martine a mesto Turčianske Teplice.

Výsledky regionálneho kola Vajanského Martin 2018:

Okres Martin:

I.kategória poézia – počet súťažiacich: 21, porota: PaedDr. Jana Antalová, Mgr. Bibiana Bíziková, Bc. Vladimír Šlepec

 1. miesto – Simona Medlová (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)
 2. miesto – Lara Nemcová (SZŠ BellAmos Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Daniela Dudová (ZŠ Ul. P. Mudroňa Martin)
 4. miesto – Daniel Husár (ZŠ Turčianske Kľačany)
 5. miesto – Hugo Majdiš (ESŠ M. R. Štefánika Martin)

Čestné uznanie – Anna Mária Boturová (ZŠ s MŠ Dolinského Martin)
Čestné uznanie – Sabína Vajdová (ZŠ Turany)

I.kategória próza – počet súťažiacich: 22, porota: Mgr. Ivona Guráňová, Mgr. Gabriela Hamranová, Ing. Ján Cíger

 1. miesto – Sofia Jakubcová (ESŠ M. R. Štefánika Martin)
 2. miesto – Matúš Novosedliak (ZŠ Blatnica) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Samuel Doležal (ZŠ Turany)
 4. miesto – Michal Mitíľ (SZŠ BellAmos Martin)
 5. miesto – Ema Gregorová (ZŠ Hany Zelinovej Vrútky)

Čestné uznanie – Karolína Hanzelová (SŠ M. R. Štefánika Vrútky)
Čestné uznanie – Marek Grajciar (ZŠ A. Stodolu Martin)

II.kategória poézia – počet súťažiacich: 15, porota: Mgr. Monika Grejtáková, Mgr. Danka Kubičková, PhDr. Janka Kršková

 1. miesto – Elizabeth Majdišová (ESŠ M. R. Štefánika Martin)
 2. miesto – Petra Najšelová (Gymnázium J. Lettricha Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Nastasia Kalinková (ZŠ s MŠ Benice)
 4. miesto – Marko Baráni (ZŠ Turany)
 5. miesto – Ján Gonšor (ZŠ A. Dubčeka Martin)

II.kategória próza – počet súťažiacich: 16, porota: Mgr. Mária Líšková, Mgr. Margita Gregorová, Mgr. Zuzana Bukovenová

 1. miesto – Emanuel Závodný (ZŠ A. Dubčeka Martin)
 2. miesto – John William O´Brien (ZŠ P. Mudroňa Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Sarah Foťková (ZŠ Turany)
 4. miesto – Jakub Mazúch (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)
 5. miesto – Žofia Magdaléna Boturová (ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Martin)

Čestné uznanie – Karol Bujňák (ZŠ s MŠ Benice)

III.kategória poézia – počet súťažiacich: 12, porota: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Zuzana Herbrychová, Bc. Vladimír Šlepec

 1. miesto – Eva Oľhová (ZŠ P. Mudroňa Martin)
 2. miesto – Bianka Radačovská (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Emma Bočová (ESŠ M. R. Štefánika Martin)

Čestné uznanie – Lenka Joklová (ZŠ s MŠ Gorkého Martin)

III.kategória próza – počet súťažiacich: 15, porota: Mgr. Andrea Najšelová, Mgr. Dana Grenová, Mgr. Eva Abt

 1. miesto – Dorota Palenčíková (ZŠ P. Mudroňa Martin)
 2. miestoViktória Poliaková (ZŠ Ul. Jahodnícka Martin) s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Klára Vyletelová (Gymnázium J. Lettricha Martin)
 4. miesto – Kristína Sadilová (ZŠ Ul. J. Kronera Martin)

Čestné uznanie – Peter Mikušiak (ZŠ Krpeľany)
Čestné uznanie – Tatiana Tvarožná (ZŠ Turany)

Okresy Martin a Turčianske Teplice:

IV.kategória poézia a V.kategória poézia – spoločná porota: Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová,  PaedDr. Monika Juríková, PhDr. Janka Dropková

IV.kategória poézia – počet súťažiacich: 10

 1. miesto – Júlia Ovšáková (SŠ – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice)
 2. miesto – Andrea Maronová (SSŠ – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)
 3. miesto – Vanesa Raticová (SSŠ – SHDK Ul. J. Lettricha Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola

Čestné uznanie – Andrea Myslivcová (SSŠ – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)

V.kategória poézia – počet súťažiacich: 1

 1. miesto – Želmíra Mišutová (Martin)

IV.kategória próza a V.kategória próza – spoločná porota: Mgr. Mária Bročková,  Mgr. Lucia Truchlá, Mgr. Zuzana Vaváková

IV.kategória próza – počet súťažiacich: 14

 1. miesto – Katarína Kandriková (Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany)
 2. miesto – Kristína Hrušková (SSŠ – SHDK Ul. J. Lettricha Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Dávid Bače (Gymnázium Jozefa Lettricha Martin)

Čestné uznanie – Kristína Paulínyová (SSŠ – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)

V.kategória próza – počet súťažiacich: 0

Okres Turčianske Teplice:

I.kategória poézia, II.kategória poézia a III.kategória poézia – spoločná porota: PaedDr. Slávka Sudorová, Mgr. Gabriela Očkajová, Mgr. Ivana Kolenová

I.kategória poézia – počet súťažiacich: 9

 1. miesto – Janka Pálešová (SŠ – ZŠ s MŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice)
 2. miesto – Andrea Hullová (ZŠ s MŠ Dubové) s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Juliana Kapustová (ZŠ s MŠ Žarnovická Turčianske Teplice)

II.kategória poézia – počet súťažiacich: 5

 1. miesto – Janka Kovalčíková (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 2. miesto – Andrea Kevická (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 3. miesto – Terézia Domková (SŠ – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice)

III.kategória poézia – počet súťažiacich: 3

 1. miesto – Nina Michalíková (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 2. miesto – Anetta Hammerová (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 3. miesto – Timea Orsághová (ZŠ Jána Kollára Mošovce)

I.kategória próza, II.kategória próza a III.kategória próza – spoločná porota: Mgr. Milan Michalík, Mgr. Martina Michalíková, Mgr. Zuzana Marčeková

I.kategória próza – počet súťažiacich: 6

 1. miesto – Alexandra Šuhajová (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 2. miesto – Marek Považan (ZŠ s MŠ Žarnovická Turčianske Teplice)
 3. miesto – Juraj Abrman (ZŠ v Sklenom)

II.kategória próza – počet súťažiacich: 8

 1. miesto – Samuel Kružlic (SŠ – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice)
 2. miesto – Miroslava Habiňáková (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 3. miesto – Adrián Ondrík (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)

III.kategória próza – počet súťažiacich: 5

 1. miesto – Nikola Pálešová (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
 2. miesto – Veronika Bohačíková (ZŠ Slovenské Pravno) – s odporúčaním postupu do krajského kola
 3. miesto – Katarína Košová (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)

Všetkým postupujúcim recitátorom blahoželáme a v krajskej súťaži im prajeme veľa  úspechov.

Monika Ondrušová
manažér ZUČ pre umelecké slovo a hudbu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708

Komentáre