Víťazi krajského kola súťaže Vajanského Martin 2018 sú už známi

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

V stredu 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Zuzanka Babíková a Adelka Dujsíková pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala poverená riaditeľka TKS v Martine Mgr. Monika Ondrušová, ktorá zároveň súťažiacich oboznámila s organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá všetkých zúčastnených pozvala na prehliadku inštalovaných výstav.

Prvé dva súťažné dni, ktoré sa už druhýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK blahoželá všetkým postupujúcim recitátorom a kolektívom a v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne im praje veľa úspechov. Vyjadruje tiež poďakovanie všetkým zúčastneným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave podujatia. Teší nás, že záujem o súťaž narastá, stále nachádzame tých, ktorí si nájdu čas na čítanie, krásne slovo, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia i na prezentáciu svojich schopností a talentu.

Vajanského Martin 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018:

I.kategória poézia a I.kategória próza – spoločná porota:
PaedDr. Pavol Zátek – predseda poroty
Mgr. Kvetoslava Staroňová, Liptovský Mikuláš
Mgr. Jaroslav Broz, Tvrdošín
I.kategória poézia – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Klaudia Jandurová, ZŠ s MŠ Nižná
2. miesto – Rebeka Mikolajčíková, ZŠ s MŠ Novoť
3. miesto – Simona Medlová, Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka Martin

I.kategória próza – počet súťažiacich: 12
1. miesto – Nela Drndášová, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín
2. miesto – Sofia Kurňavková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
2. miesto – Beata Hanusová, ZŠ s MŠ Liptovská Kokava
3. miesto – Lucia Haladejová, ZŠ Čierne – Ústredie

II.kategória poézia a II.kategória próza – spoločná porota:
Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava – predsedníčka poroty
Mgr. Bibiana Kľačková, Ružomberok – Černová
Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina
II.kategória poézia – počet súťažiacich: 10
1. miesto – Juliana Fejová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2. miesto – Eva Dobrovolská, Gymnázium Školská Tvrdošín
2. miesto – Natália Maderová, Súkromná základná škola Štiavnická cesta Ružomberok
3. miesto – Petra Najšelová, Gymnázium Jozefa Lettricha Martin
3. miesto – Nina Isteníková, SZŠ Oravská Žilina

II.kategória próza – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Adam Drndáš, Gymnázium Školská Tvrdošín
2. miesto – Nela Molnárová, ZUŠ L. Árvaya Žilina – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
2. miesto – Michaela Záchejová, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
3. miesto – Peter Mikuláš, ZŠ s MŠ Babín
3. miesto – Emanuel Závodný, ZŠ A. Dubčeka Martin
3. miesto – Alexandra Bednárová, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

III.kategória poézia a III.kategória próza – spoločná porota:
PaedDr. Jaroslava Oravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty
Mgr. Eva Benčíková, Martin
Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina
III.kategória poézia – počet súťažiacich: 12
1. miesto – Terézia Dibdiaková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
2. miesto – Nina Michalíková, ZŠ s MŠ Ul. školská, Turčianske Teplice – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
3. miesto – Eva Oľhová, ZŠ Mudroňa Martin
3. miesto – Jakub Grof, SZŠ Oravská Žilina

III.kategória próza – počet súťažiacich: 14
1. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Turie
2. miesto – Nina Uličná, ZŠ M. Rázusovej Martákovej Liptovský Mikuláš – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
2. miesto – Martin Lorinc, Gymnázium Školská Tvrdošín
3. miesto – Nikola Pálešová, ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice
3. miesto – Soňa Ryboňová, ZŠ Oščadnica – Ústredie
3. miesto – Tímea Hučalová, Gymnázium Školská Tvrdošín

IV.kategória poézia a V.kategória poézia – spoločná porota:
Mgr. Tatiana Mravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty
Mgr. art. Michal Tomasy, Martin – Ľadoveň
Mgr. art. Daniela Kubíková, Dolný Kubín
IV.kategória poézia – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
2. miesto – Natália Laššáková, Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu Dolný Kubín – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
2. miesto – Pavlína Hrbatá, ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského Liptovský Mikuláš
3. miesto – Zuzana Černá, Gymnázium M. Hattalu Trstená
3. miesto – Alžbeta Iglárová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
Čestné uznanie – Vanesa Raticová, SSŠ – SHDK Martin

V.kategória poézia – počet súťažiacich: 4
1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok
2. miesto – Eva Houštecká, Čadca
3. miesto – Želmíra Mišutová, Martin
3. miesto – Jarmila Némethová, Dolný Kubín

IV.kategória próza a V.kategória próza – spoločná porota:
Mgr. Soňa Šebová, Liptovská Porúbka – predsedníčka poroty
Mgr. Zuzana Demková, Zákamenné
Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín
IV.kategória próza – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok
2. miesto – Tadeáš Bolo, Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
3. miesto – Katarína Kandriková, Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany

V.kategória próza – počet súťažiacich: 2
1. miesto – Marianna Stančoková, Ružomberok
3. miesto – Peter Gallo, Dolný Kubín

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – spoločná porota:
Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Martin – predsedníčka poroty
Mgr. art. Martin Krajčovič, Banská Bystrica
Mgr. art. Tibor Kubička, Martin

I. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov – počet súťažiacich kolektívov: 6
1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Lienky pri ZŠ s MŠ Novoť – inscenácia: Kam vlastne, kam beží… – vedúca súboru: Milada Zavoďančíková
2. miesto v ZLATOM PÁSME s odporúčaním postupu do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí (junior) pri ZUŠ Nižná – inscenácia: Logická záhrada – vedúca súboru: Agáta Brozová
ZLATÉ PÁSMO – Divadlo Tribunalis pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši – inscenácia: Oblak v nohaviciach – vedúci súboru: Mgr. art. Ján Kuráň
ZLATÉ PÁSMO – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Ako pod Kriváňom návštevu vítali – vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO – Pierroťáci pri SZUŠ Pierrot v Námestove – inscenácia: Zuzanka Hraškovie – vedúca súboru: Denisa Šimurdová Trabalíková Dis. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO – Detský recitačný kolektív Potvorky pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Iba sen – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

II. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov – počet súťažiacich kolektívov: 3
1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Priatelia pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Lucijný stolček – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková
2. miesto v STRIEBORNOM PÁSME – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť – vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO – Recitačný kolektív pri Gymnáziu bilingválnom v Žiline – inscenácia: Misky strieborné, nádoby výborné – vedúca súboru: Petra Štefancová

Mgr. Monika Ondrušová
poverená riaditeľka
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre