VIDEO: Mesto Martin potrebuje kultúrne centrum, tvrdí Stanislav Thomka

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

15. februára 2018 sa v priestoroch Slovenského národného múzea konalo podujatie, jedinečné svojho druhu. Pod názvom Kultúra v Martine, aká si? sa široká (nielen) martinská verejnosť mohla zapojiť do diskusie s pozvanými hosťami.

Pozvanými hosťami diskusie boli Stanislav Thomka, riaditeľ Kina Moskva, Tibor Kubička, manažér Komorného divadla pre projekty a vzťahy s verejnosťou a v neposlednom rade Adriána Cieślaková, projektová manažérka Barmusea. Pozvaná bola aj Lýdia Moricová, riaditeľka Kultúrnej scény, no napokon sa diskusie nemohla zúčastniť. Reč je o prvej z plánovaných moderovaných diskusií na tému kultúra. S jedným z hostí, spolutvorcom koncepcie kultúry mesta Martin a členom kultúrnej komisie, Stanislavom Thomkom, sme sa porozprávali nielen o tom, aká kultúra v Martine je, ale aj o tom, kam speje.

Vedeli by ste nám zhrnúť základné body, ktoré boli súčasťou tejto diskusie?
Diskusie sme sa zúčastnili traja, pričom každý z účastníkov bol z iného kultúrneho prostredia. Bol tam zástupca divadla, zástupkyňa kultúrneho centra a ja ako zástupca mesta, ako aj prevádzkovateľa Kina Moskva. Rozprávali sme sa o možnostiach, plánoch ako aj dotáciách pre túto oblasť. Odpovedali sme na mnohé dotazy ľudí z publika, takže diskusia mala pre mňa veľký zmysel.

Aké boli najčastejšie otázky?
Viacerých obyvateľov bažiacich po kultúre trápi informovanosť, propagácia podujatí a ich koordinácia. Na meste sa stretávame za okrúhlym stolom ako zástupcovia jednotlivých kultúrnych inštitúcií a snažíme sa o vzájomnú spoluprácu a synergiu pri podujatiach. Avšak je tu stále čo zlepšovať a jedna z vecí, ktorá by tu mohla pomôcť, je spoločné internetové fórum, respektíve mobilná aplikácia, ktorá by pomohla nielen inštitúciám, ale aj samotným divákom.

Mesto Martin sa aktuálne uchádza o grant z fondu na podporu umenia v projekte Slovenské hlavné mesto kultúry. Bola aj táto téma súčasťou diskusie?
Spomínali sme ju, nakoľko všetci zúčastnení na diskusii boli súčasťou a participovali do určitej miery na príprave tohto projektu. Niektorí viac, iní menej, ale celý projekt je založený práve na spolupráci mesta s ostatnými kultúrnymi organizáciami, pôsobiacimi v Martine. Ako zástupca mesta som sa zúčastnil, spolu s dramaturgom projektu Igorom Válekom, s viceprimátorom Imrichom Žigom a vedúcou odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Ivanou Bobrovskou, vypočutia, ktoré sa konalo v Bratislave v sídle Fondu na podporu umenia. Snažili sme sa obhájiť náš zámer, naše nosné podujatia, ako aj celú myšlienku projektu. V priebehu marca sa dozvieme, či sme postúpili do prvej trojky, aby sme mohli následne pokračovať v rozpracovaní nášho zámeru. V prípade, ak by sme uspeli a získali titul Slovenského hlavného mesta kultúry, získame na rok 2019 celkovo 300.000 eur na kultúrne podujatia v Martine.

Kde by ste chceli vidieť kultúru o pár rokov Vy?
Ak sa nám podarí uspieť v projekte, všetky podujatia budú koncepčne tvorené tak, že v nich budeme môcť pokračovať aj v ďalších rokoch. Môj najväčší sen je však spraviť zo starého kina Moskva jedno krásne kultúrne centrum. Priestorovo, po rekonštrukcii, by mohla táto budova, ktorá má skvelú lokalitu, vítať koncerty, kino, divadlo, plesy, konferencie, workshopy, výstavy a všetko, čo kultúrna obec v Martine potrebuje. Pripravujem vizualizáciu a všetky podklady na rekonštrukciu samotnej budovy, aby sme vedeli, koľko je nevyhnutne potrebné na rekonštrukciu. Podstatné je, že tak ako kultúrnici v Martine, aj verejnosť takéto kultúrne centrum potrebuje a zaslúži si ho.

Ak ste sa diskusie Kultúra v Martine, aká si? nemohli zúčastniť osobne, pozrieť si ju môžete v tomto videu:

Komentáre