Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V tretiu adventnú nedeľu 17.12.2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene.

Detský spevokol Soľničky Zeme pod vedením Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce,  prišiel na pozvanie Janky Keliarovej, farárky CZ v Turčianskom Jasene, spríjemniť predvianočnú atmosféru do chrámu Božieho svojim adventným koncertom prevažne vianočnou i náboženskou tematikou.  Prítomní si mohli vypočuť spoločné skladby ako „Z tmy si ma vyviedol“, „Ty si mojou láskou“ ale i sólovými skladbami „Túžim priniesť na oltár“, „You are my strenght“, „Milovaná až do poslednej slzy“, „Mary did you know“. Za účelom propagácie CD – Konaj svoje dielo, ktoré vyšlo ešte v roku 2016, odzneli aj skladby Božia láska príď“, „Zvelebený pán“, a „Konaj svoje dielo“.

Na adventnom koncerte vystúpilo sedem spevákov Vladimír Bušfy, Zuzana Nudzajová, Rastislav Rusnák, Dana Caderová a Stelka Szabóová, Katka Chlepková, Saska Rusnáková pomedzi jednotlivé piesne ešte hrali koledy štvorručne na klavíri.

Vianočný koncert Soľničiek Zeme v Turčianskom Jasene

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: Marek Szabóo

Komentáre