Viac ako 50-miliónov na opravu ciest a mostov v Žilinskom kraji

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinská župa má vypracovaný detailný plán opráv ciest a mostov na najbližšie štyri roky.

Je v ňom viac ako 160 projektov z každého regiónu na území Žilinského kraja. Náklady sú odhadované na vyše 50-miliónov eur, pričom ďalších 10 až 15 miliónov by chcel kraj získať z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stará o viac ako 1400 km ciest a takmer 800 mostov

V nevyhovujúcom stave je asi 300 km ciest a 60 mostov. ,, Naše cesty doplácajú na to, že nie sú dokončené dôležité diaľničné úseky. Časté zápchy a uzávierky na hlavných ťahoch najmä v Strečne, Ružomberku alebo na Kysuciach spôsobujú, že čoraz viac vodičov sa presúva na naše cesty druhej a tretej triedy, ktoré zvýšený nápor nezvládajú, sú preťažené a ničené. Musíme efektívne rozdeliť finančné prostriedky a cesty opravovať, aby boli bezpečné. Na rekonštrukcie využívame vlastné zdroje, čerpáme eurofondy a nedávno sa nám podarilo získať 15-miliónový bezúročný úver, ktorý schválila vláda,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Odbor dopravy ŽSK a Správa ciest ŽSK vypracovali zásobník projektov na rekonštrukcie najhorších úsekov na najbližšie štyri roky.

,,Cesty treba opravovať priebežne a podľa naliehavosti, nie iba pred voľbami, či podľa straníckeho trička. Cesty, ktoré treba nevyhnutne opraviť vyberáme na základe objektívnych kritérií, podľa bezpečnosti, technického stavu vozoviek a tiež podľa toho aké sú na nich intenzity dopravy. Aby sme to všetko zvládli, pridávame posily a prijímame nových zamestnancov na odbor dopravy,“ uviedla županka.

Zásobník opráv ciest a mostov v Žilinskom kraji je otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať podľa aktuálnej situácie.

„Doprava je dynamický jav a musíme počítať s tým, že postupne nám budú pribúdať zhoršujúce sa úseky ciest a mosty. Najmä po zimnej údržbe môžu vyskočiť nepredvídateľné okolnosti, ktoré budeme musieť do plánu opráv zapracovať,“ doplnil vicežupan Igor Janckulík. Rovnako v ňom nie sú zahrnuté bežné opravy či opravy objektov, na ktoré ŽSK uplatňuje reklamácie počas trvania záručnej doby.

Zásobník a prioritizáciu investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy ich súčastí a mostných objektov schválili poslanci hlasovaním na pondelkovom zastupiteľstve.

Pripravované rekonštrukcie v okresoch Martin a Turčianske Teplice

II/519 MT Rekonštrukcia mostného objektu MO 519-013 cez bezmenný potok v k.ú. obce Moškovec
III/2181 TR Rekonštrukcia mostného objektu MO 2181-013 cez rieku Turiec v k.ú. obce Ivančiná
III/ 2158 MT Rekonštrukcia mostného objektu MO 2158-001 cez vodný tok Vríca v k.ú. Lazany  obec Kláštor pod Znievom
II/519 MT Zosilnenie povrchu cesty II/519 Benice – Ležiachov a Slov. Pravno- Kalamenová
III/2174 TR Zosilnenie povrchu cesty III/2174 Háj – Čremošné
III/1796 MT Rekonštrukcia MO 1796-006 (Vrícko)
III/2131 MT Stabilizácia geobunkami deformácie vozovky v k. ú. Konské
III/2160 MT Vybudovnie priepustu, sanácia telesa cesty – Deformácia vozovky v k. ú. Laskár
III/2144 MT PD rekonštrukcie MO 2144-003 Bystrička cez vodný tok Turiec v k.ú. Mesta Martin, časť Bystrička
III/2174 TR Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2174-001 ponad I/65 v k. ú. Turčianske Teplice
II/519 MT Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 519-021 ponad žel. trať v k. ú. Príbovce

ZDROJ: ŽSK, foto: ilustračné

Komentáre