Vedeli ste, že …?

Najnovšie správy, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

V týchto dňoch sme si pripomenuli 75. výročie tragických udalostí vypálenia hradného kaštieľa na hrade Sklabiňa

Dňa 30. septembra 2019 sme si pripomenuli 75. výročie smutnej udalosť v dejinách Turca. Vojnové udalosti druhej svetovej vojny zasiahli aj región Turiec. Po potlačení Slovenského národného povstania a ústupe partizánov do hôr, prišli do obcí Turca nemecké jednotky a postupne ich začali obsadzovať.

Sobota, 30.9.1944, bola pre Sklabinský Podzámok a Sklabiňu tragická. Od včasného rána sa po okolitých kopcoch rozmiestňovali nemecké jednotky a ich mínomety a horské kanóny obstreľovali Sklabinský Podzámok. S nasadenými bodákmi vstúpili do obce a hádzali do okien zápalné granáty. Po požiari ostali z domov len základy a múry budovy školy. Súčasne vypálili aj hradný renesančný kaštieľ v areáli Sklabinského hradu, postaveného v prvej polovici 13. storočia, ktorý bol kráľovským hradom. V rokoch 1610 až 1612 bol postavený v treťom predhradí renesančný, pohodlný, poschodový kaštieľ. Od roku 1328 do roku 1772 bol hrad sídlom Turčianskej stolice. Na hrade boli uskladnené archívy zo šiestich okresov východného Slovenska, ktoré boli evakuované v júni 1944. Zhoreli aj historické artefakty Révayovského múzea.

Potom nemecké jednotky obrátili svoje zbrane na Sklabiňu, kde internovali 144 občanov, 24 z nich, 3. októbra 1944, zavraždili na Bukovinách a desiatky odvliekli do Nemecka. Sklabinský Podzámok bol po vojne znovu obnovený, ale hrad, ako aj hradný kaštieľ, ostal v ruinách dodnes.

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: archív Ľubomír Žila

Komentáre